Μεταφορά σορών και τέφρας θανόντων από COVID-19
13:01:24
Διαβάστε την απόφαση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας που αναφέρεται στη μεταφορά σορών και τέφρας θανόντων από COVID 19 .
Διευκρινίσεις σχετικά με διαχείριση ενταφιασμού σορών θανάτων από covid19
22:11:23
Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με έγγραφο προς την ΚΕΔΕ γνωστοποιείται ότι σε συνέχεια ερωτημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες δήμων της χώρας αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης ενταφιασμού των σορών θανάτων από covid19, τίθενται υπόψιν των εν λόγω υπηρεσιών των ΟΤΑ ότι: Δεδομένης της πρόσφατης άρσης των μέτρων και περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση […]
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221