Η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της, ότι, με τον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – ΕΦΚΑ, δεν διευκρινίζεται πότε θα καταβάλλονται από το νέο υπερταμείο, τα χρήματα για τα έξοδα κηδειών.

Μέχρι πρότινος, τα ασφαλιστικά ταμεία κατέβαλλαν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τα χρήματα για τα έξοδα κηδειών. Με τον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα καταβάλλονται τα χρήματα αυτά.

Η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα ζητήσει διευκρινίσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για το θέμα αυτό.