Ανακοίνωση της Ένωσης Λειτουργών για τα μέλη της σχετικά με τα «Εξοφλημένα τιμολόγια»

Επειδή πολύ συχνά συνάδελφοι λειτουργοί, ρωτούν τι να κάνουν με τα τιμολόγια που εκδίδουν και ζητούν οι πελάτες τους να τους τα παραδώσουν με την ένδειξη «ΕΞΩΦΛΗΘΗ», ενώ στη πραγματικότητα δεν έχουν λάβει την αξία τους ή έχουν λάβει ένα μέρος αυτού, η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, για τη διασφάλιση των συναδέλφων, ενημερώνει για την δυνατότητα να τους παρέχει «ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΕΟΥΣ», που επιμελήθηκε ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης, κ.Βασίλης Νιζάμης.

Την δήλωση αυτή, θα πρέπει να συμπληρώσουν οι λειτουργοί με τα στοιχεία που λείπουν και να υπογράψει ο πελάτης, γράφοντας το πλήρες ονοματεπώνυμό του και βάζοντας και την υπογραφή του (μόνη η υπογραφή του δεν αρκεί).

Ακολούθως, την δήλωση αυτή θα την συρράψουν οι λειτουργοί στο αντίστοιχο τιμολόγιο και θα αναμένουν την πληρωμή τους. Ταυτόχρονα με την εξόφληση της οφειλής θα αποδώσουν την δήλωση αυτή στο πελάτη, επειδή έχει ισχύ συναλλαγματικής, διαφορετικά θα προωθήσουν στον δικηγόρο τους, για τα περαιτέρω.

Τηλέφωνο επικοινωνίας

2421105126