13:45
03/01/2016
Συνέντευξη Βασίλης Νιζάμης

Βασίλης Νιζάμης «Στόχος του σχεδίου νόμου η πλήρης αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των γραφείων κηδειών»

«Η Ελληνική Πολιτεία, όπως και οι πολίτες της, αντιμετώπιζαν τα γραφεία κηδειών περισσότερο ως “αναγκαίο κακό” και όχι ως λειτουργούς. Μέσω του σχεδίου νόμου, προβάλλεται η απαίτηση, για την πλήρη αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των γραφείων κηδειών» δηλώνει ο δικηγόρος, νομικός σύμβουλος της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος Βασίλης Νιζάμης.
Ο κ. Νιζάμης επισημαίνει ότι, τα μέλη της Ένωσης συχνά αντιμετωπίζουν θέματα με τη δικαιοσύνη σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης και απόδειξης των δαπανών που αναγράφονται στην στήλη Α΄ των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, ενώ υπογραμμίζει ότι η Ένωση Λειτουργών ολοένα και διευρύνει την αντιπροσωπευτικότητά της στην ελληνική επικράτεια, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο και εγκυρότερο εκπρόσωπο των γραφείων κηδειών στην Ελλάδα, ενώ αποκτά ερείσματα και στην αλλοδαπή, διευρύνοντας συνεργασίες και διεκδικώντας την απόκτηση γνώσεων, προς όφελος των μελών της.
Το 2015 υπήρξε μια χρονιά «σταθμός» για την Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, καθώς είσαστε ο άνθρωπος που ανέλαβε να συντάξει και προωθήσει στην Κυβέρνηση ένα σχέδιο νόμου, που να αφορά τον τρόπο λειτουργίας των Γραφείων Κηδειών. Που στοχεύετε μ’ αυτό το σχέδιο νόμου;

Να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία και να ευχηθώ σε όλους και σε κάθε μέλος της Ένωσης ξεχωριστά, να έχει μία καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία και ευόδωση των στόχων.
Για να έρθω στο ερώτημά σας, από την προ τετραετίας περίπου ενασχόλησή μου με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Ένωσης διαπίστωσα ότι η Ελληνική Πολιτεία, όπως και οι πολίτες της, αντιμετώπιζαν τα γραφεία κηδειών περισσότερο ως “αναγκαίο κακό” και όχι ως λειτουργούς, που αντιμετώπιζαν προβλήματα, που έχρηζαν αντιμετωπίσεως και γι’ αυτό και οι λύσεις που δίδονταν ήταν πρόσκαιρες και αποσπασματικές.
Κι, όμως, η λειτουργία ενός γραφείου κηδειών δεν αποτελεί ένα κοινό – συνηθισμένο επάγγελμα παροχής υπηρεσιών, αλλά πραγματικό “λειτούργημα”, με ευρύ και σοβαρό κοινωνικό ρόλο και επειδή απαιτεί υψηλό αίσθημα ευθύνης, θα πρέπει, κατά λογική αναγκαιότητα, να ανήκει στην κατηγορία αυτών, που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης (όπως λ.χ. συμβαίνει με τον ιατρό, τον δικαστή, τον δικηγόρο, κ.α.), αυστηρών κανόνων λειτουργίας και σοβαρότατων κυρώσεων στους παραβάτες.
Αυτή η διαπίστωση κατέστη αναγκαιότητα και ακολούθως ωρίμασε, με αποτέλεσμα σήμερα να αποτελεί απαίτηση, η οποία προβάλλεται μέσω του σχεδίου νόμου που αναφέρατε, για την πλήρη αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των γραφείων κηδειών, μέσω της θέσεως σύγχρονων αυστηρών όρων και κανόνων για την ίδρυση και λειτουργία τους, της παροχής δυνατοτήτων για την λειτουργία νεκροστασίων, ψυκτικών θαλάμων και αποτεφρωτηρίων και από τους λειτουργούντες γραφεία τελετών, που έχουν την ανάλογη δυνατότητα και, βεβαίως, μέσω της δημιουργίας Σχολής Επαγγελμάτων Κηδείας, η οποία, στους υπάρχοντες λειτουργούς, θα προσδώσει τις αναγκαίες γνώσεις για την καλύτερη επιτέλεση του λειτουργήματός τους και στους μελλοντικούς, θα αποτελεί μία από τις αυτονόητες αναγκαίες προϋποθέσεις, για την απόκτηση της αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ενός γραφείου κηδειών.

Ως νομικός σύμβουλος της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, πολλές φορές έχετε κληθεί να υποστηρίξετε μέλη της Ένωσης στις δικαστικές αίθουσες. Ποιες θα λέγατε ότι είναι οι πιο συχνές υποθέσεις που καλείστε να φέρετε εις πέρας;

Παρότι οι υποθέσεις δεν είναι όλες ίδιες και υπήρξαν σαφέστατα και διαφοροποιήσεις, όπως λ.χ. στις περιπτώσεις της Θεσσαλονίκης και της Ηγουμενίτσας, εντούτοις στην πλειοψηφία τους έχουν την ίδια γενεσιουργό αιτία και συγκεκριμένα τον τρόπο καταχώρησης και απόδειξης των δαπανών που αναγράφονται στην στήλη Α΄ των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
Οι υποθέσεις αυτές στη συνέχεια διαχωρίζονται σε ποινικές και διοικητικές, με την έννοια ότι τα φορολογικά Όργανα προχωρούν στην έκδοση πράξεων επιβολής προστίμων και στην υποβολή μηνύσεων σε βάρος των φερόμενων ως παραβατών μελών μας.
Αυτές κλήθηκα να αντιμετωπίσω και μέχρι στιγμής υπήρξε απόλυτη επιτυχία στα ποινικά δικαστήρια, με την έννοια ότι όλα ανεξαιρέτως τα μέλη μας, στην Ήπειρο, την Πελοπόννησο, την Μακεδονία και την Κεντρική Ελλάδα, που βρέθηκαν κατηγορούμενοι για την αιτία αυτή και με κάλεσαν να τους υποστηρίξω, αθωώθηκαν, ενώ σε εκκρεμότητα απομένει η διοικητική έκβαση αυτών, δρόμος δύσβατος και χρονοβόρος.

Τι θα πρέπει να προσέχουν από νομικής πλευράς οι λειτουργοί γραφείων κηδειών και κατά πόσο το υπάρχον νομικό πλαίσιο τους «καλύπτει»;

Τα μέλη μας γνωρίζουν ότι έχουν πλέον την δυνατότητα να απευθύνονται για κάθε αναγκαία ενημέρωση στα γραφεία της Ένωσης και σε μένα προσωπικά, εφόσον πρόκειται για νομικής φύσεως ζήτημα, δυνατότητα που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος. Γνωστό δε είναι ότι η άγνοια σε πολλές περιπτώσεις κοστίζει και μάλιστα δυσανάλογα πολύ.

Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα για τα μέλη της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος για το 2016 και πως αξιολογείτε το έργο της Διοίκησης;

Η προσπάθεια που ξεκίνησε τα προηγούμενα χρόνια θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ορμή στα χρόνια που έρχονται, διότι στη κυριολεξία ανακαλύπτουμε ότι διασχίζουμε αχαρτογράφητα νερά, με την έννοια ότι η Ένωση ολοένα και διευρύνει την αντιπροσωπευτικότητά της στην ελληνική επικράτεια, καθιστώντας την τον μεγαλύτερο και εγκυρότερο εκπρόσωπο των γραφείων τελετών στη Χώρα, ενώ, συνάμα, αποκτά ερείσματα και στην αλλοδαπή, διευρύνοντας συνεργασίες και διεκδικώντας την απόκτηση γνώσεων, προς όφελος των μελών της.
Αυτή η προσπάθεια θα κορυφωθεί το 2016 και ως προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξα άοκνος αρωγός της Διοίκησης, μιας Διοίκησης που ενώ έχει στόχο να ψηλώσει την Ένωση σε άγνωστα για τη Χώρα επίπεδα, παράλληλα διατηρεί χαμηλούς τόνους και αποφεύγει τις μεγαλόστομες εξαγγελίες και τις τυμπανοκρουσίες, χαρακτηριστικό δείγμα ωριμότητας των μελών της. Με τα μέλη της Διοίκησης αυτής χαίρομαι που είμαι συνοδοιπόρος.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221