11:19
02/06/2017
Δελτίο Τύπου FIAT IFTA

Δελτίο Τύπου FIAT IFTA

Ολοκληρώθηκε το 48ο συνέδριο της FIAT-IFTA και των εθνικών μελών στην FUNERMOSTRA, στην Βαλένθια της Ισπανίας απο τις 24ης έως τις 26 Μαϊου, 2017.

Μαζί με τους αντιπρόσωπους των εθνικών μελών, η πρόεδρος Τερέζα Σααβέρδα (Βολιβία) καλωσόρισε και όλα τα ενεργά μέλη απο 31 χώρες.

Περίληψη ετήσιας συνάντησης:

 • Ημέρα Μνήμης για τον θεμελιωτή της FIAT-IFTA Τζακ Μαρετ, ο οποίος απεβίωσε αυτο το έτος.
 • Συνάντηση εθνικών μελών στις 25 Μαϊου πέμπτη πρωί, με πέντε παρουσιάσεις απο Belgium: VNOC – Flemish Crematorium Association; Bulgaria: Posledna Pochit Funeral Group; P.R. of China: Fu Shou Yuan Group and Yanan Xianghe Ling Cemetery Group and from The Netherlands ‘Facultatieve Group’.
 • Παρουσίαση της FIAT-IFTA για το τμήμα Εθνικής Κληρονομιάς απο Πολωνία και Κίνα.
 • Μια εντυπωσιακή έκθεση της προέδρου και της διοίκησης του περασμένου έτους.
 • Έγκριση της αίτησης για 3 νέα εθνικά μέλη: Εσθονία, Λεττονία και Λιθουανία. Η εφαρμογή της Νιγηρίας είναι ακόμα σε εκκρεμότητα.
 • Παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των πολιτικών και των διεθνών σχέσεων της FIAT-IFTA στην παγκόσμια πλατφόρμα.
 • Διορισμός του νέου FIAT-IFTA ταμία Rob IJntema – Ολλανδία.
 • Έναρξη το φθινόπωρο του 2017, το πιλοτικό πρόγραμμα ανταλλαγής της FIAT-IFTA. Το παρουσίασε 1ος Αντιπρόεδρος Akinori Matsui.
 • Απόφαση να συμμετάσχουν ως ΜΚΟ, σε ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς UN ECOSOC στην αφρικανική ΕΕ.
 • Πρόγραμμα εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη ταφή νομοθεσία και κανονισμούς φροντίδας θανάτου σε συνεργασία με την FIAT-IFTA και τα αφρικανικά εθνικά μέλη από τη Μοζαμβίκη, τη Νιγηρία, Σιέρρα Λεόνε, Νότια Αφρική, Ουγκάντα και τη Ζιμπάμπουε.
 • Συνέδριο: Μέλλον ΚΗΔΕΊΕΣ.
  Ομιλητές: PANASEF - SPAIN Josep Ventura Ustrell, CEO ÄLTIMA
  MEMORA International – SPAIN Alejandro Par, Director MEMORA Group
  FU SHOU YUAN Group P.R. of CNINA Wang JiSheng, CFA Director Cemeteries
  NFDA - USA Christine Pepper, MBA, CAE
  ORTHOMETALS - THE NETHERLANDS Hidde Verberne, Director ORTHOMETALS BV
  FUNERAL ZONE – U
 • Ανακοίνωση της 15ης Διεθνής Συνάντησης που θα γίνει της τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου του 2018 στην Βολιβία και θα οργανωθεί απο την ALPAR - Latin America.

The FIAT-IFTA 48th I.C.D. Meeting of the National Members has been held on Thursday May 25 during the FUNERMOSTRA Funeral Expo in Valencia, Spain from May 24 to May 26, 2017.

Besides the delegates of the National Members, President Teresa Saavedra (Bolivia) welcomed FIAT-IFTA Active Members and Associate members coming from 31 countries.

This annual event featured:

• In Memoriam of FIAT-IFTA Founder Jacques MARETTE deceased earlier this year.

• I.C.D. Meeting of the National Members on Thursday morning May 25; five funeral industry presentations of Active members from: Belgium: VNOC – Flemish Crematorium Association; Bulgaria: Posledna Pochit Funeral Group; P.R. of China: Fu Shou Yuan Group and Yanan Xianghe Ling Cemetery Group and from The Netherlands ‘Facultatieve Group’.

• Presentation of the FIAT-IFTA Funeral Heritage National Committees from P.R. of China and Poland.

• An impressive President’s Report highlighting the activities of the President and Board Members during the past Federation year.

• Approval of the application of 3 new National Members: Estonia, Latvia and Lithuania. The

application of Nigeria is still pending.

• Presentation of the Strategic Plan to develop and strengthen policies and international relations of the unique FIAT-IFTA Global Funeral Platform.

• Nomination of the new FIAT-IFTA treasurer Rob IJntema – The Netherlands

• Launch of the Autumn Pilot 2017 of the FIAT-IFTA Funeral Exchange Program presented by 1st Vice President Akinori Matsui.

• Decision to participate as NGO Special Consultative Status UN ECOSOC in the African EU

Partnership Program to develop burial legislation and death care regulations in cooperation

with the FIAT-IFTA African National Members from Mozambique, Nigeria, Sierra Leone, South Africa, Uganda and Zimbabwe.

• Side Meetings with the Board of PANASEF and Gremi d'Empresaris de Serveis Funeraris de

Catalunya.

• Conference: FUTURE OF FUNERALS. Speakers:

PANASEF - SPAIN Josep Ventura Ustrell, CEO ÄLTIMA

MEMORA International – SPAIN Alejandro Par, Director MEMORA Group

FU SHOU YUAN Group P.R. of CNINA Wang JiSheng, CFA Director Cemeteries

NFDA - USA Christine Pepper, MBA, CAE

ORTHOMETALS - THE NETHERLANDS Hidde Verberne, Director ORTHOMETALS BV

FUNERAL ZONE – UK Ed Gallois, CEO of FUNERAL ZONE

HYGECO International - FRANCE Damien Comandon, President at HYGECO

• Announcement of the 15th FIAT-IFTA International Convention, to be held last week of July 2018 in Bolivia and hosted by ALPAR – Latin America.

Thursday Evening Gala Dinner hosted by FUNERMOSTRA and PANASEF in the Ciudad de las

Artes y las Ciencias.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221