19:31
11/04/2023
Διευκρινίσεις για εκκρεμείς υποθέσεις εξόδων κηδείας

Σχετικά με τις αποφάσεις εξόδων κηδείας που εκκρεμούν προς πληρωμή, η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της ότι, από τον ΕΦΚΑ έγιναν γνωστά τα εξής:

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.Α.1045446ΕΞ2023/3-3-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ και κατά γενική αρχή των διατάξεων του ν.4308/2014(Α’251), οι οντότητες - γραφεία τελετών υποχρεούνται να εκδίδουν τα παραστατικά πωλήσεών τους προς τον πράγματι αντισυμβαλλόμενό τους και συγκεκριμένα στον επιμεληθέντα της κηδείας του εκάστοτε θανόντα (π.χ. συγγενής αυτού), ο οποίος και κατέβαλε το αντίτιμο για τα έξοδα της κηδείας αυτού.
Επομένως, για την ορθή απεικόνιση της συναλλαγής σε συνέχεια ου ως άνω εγγράφου και σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του ν.4308/2014, στις περιπτώσεις αυτές που έχουν εκδοθεί αποδείξεις παροχής υπηρεσιών σε διαφορετικά από το πράγματι αντισυμβαλλόμενο πρόσωπο, θα γίνει χρήση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν.4308/2014,δηλαδή έκδοση πιστωτικού στοιχείου και στη συνέχεια έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών προ τον πράγματι αντισυμβαλλόμενο.
Οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί θα ανακληθούν οίκοθεν, προκειμένου να αναρτηθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή εξόδων κηδείας η ορθή απόδειξη παροχής υπηρεσιών και στη συνέχεια οι επιμεληθέντες να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση για την απόδοση του προβλεπόμενου βοηθήματος εξόδων κηδείας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221