09:20
31/03/2020
Διευκρινίσεις για επίδομα επικινδυνότητας για τους Λειτουργούς Κηδειών

Με αφορμή ερωτήσεις συναδέλφων – μελών της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, σχετικά με το επίδομα επικινδυνότητας και κατά πόσο το δικαιούνται οι λειτουργοί γραφείων κηδειών, το νομικό τμήμα της Ένωσης διευκρινίζει τα εξής:

Επίδομα επικινδυνότητας

Ως επίδομα επικινδυνότητας ή επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ονομάζεται η πρόσθετη αποζημίωση που καταβάλλεται στους μόνιμους και δόκιμους δημοσίους υπαλλήλους καθώς και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που εργάζονται στις υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου και το οποίο κατηγοριοποιείται σήμερα σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες.

Τα γραφεία τελετών είναι επιχειρήσεις ελευθέρων επαγγελματιών και δεν δικαιούνται κανενός επιδόματος, όπως και κανένας ελεύθερος επαγγελματίας, επειδή ακριβώς πρόκειται για επίδομα, που καταβάλλεται επί του καταβαλλομένου μισθού υπαλλήλων από τον εργοδότη και όχι επί των ελεύθερων επαγγελματιών!!!

Υπενθυμίζεται ότι μεταξύ των περίπου 90.000 υπαλλήλων που λαμβάνουν το επίμαχο επίδομα είναι οι εργαζόμενοι:

Σε νοσοκομεία, μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ήτοι εργαζόμενοι που απασχολούνται ως εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και στη συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, όπως επίσης και το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, το νοσηλευτικό προσωπικό, οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, εργάτες κοπής δένδρων, καθώς και εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221