18:59
22/11/2023
Διευκρινίσεις σχετικά με διαχείριση ενταφιασμού σορών θανάτων από covid19

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας με έγγραφο προς την ΚΕΔΕ γνωστοποιείται ότι σε συνέχεια ερωτημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες δήμων της χώρας αναφορικά με τις διαδικασίες διαχείρισης ενταφιασμού των σορών θανάτων από covid19, τίθενται υπόψιν των εν λόγω υπηρεσιών των ΟΤΑ ότι:

Δεδομένης της πρόσφατης άρσης των μέτρων και περιορισμών που επιβλήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid19 με την ΚΥΑ υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17849 (ΦΕΚ τ.Β’/1954/26-03-2023)επισημαίνεται ότι δεν ισχύουν πλέον οι διατάξεις που εμπεριέχονται στην εγκύκλιο και αφορούν ειδικότερα την μετάδοση της covid19.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την ενημέρωση μέσω των υπηρεσιών των δημοτικών κοιμητηρίων όλων των εμπλεκομένων φορέων στη διαχείριση αποθανόντων από covid19 (γραφεία τελετών) αναφορικά με την άρση των ειδικών μέτρων δημόσιας υγείας κατά της covid19 (ήτοι της τήρησης αποστάσεων μεταξύ των παρευρισκομένων της χρήσης μάσκας κλπ) καθώς και για την επισήμανση σε όλους του εμπλεκόμενους ότι για τη φροντίδα της σορού, τον ενταφιασμό και την εκταφή θανόντων από covid19 ισχύουν οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τους θανόντες από οποιοδήποτε άλλο αίτια, όπως αναφέρεται στην σχετική εγκύκλιο.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221