21:16
03/06/2023
Ενημέρωση 

Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν περιπτώσεις οικογενειών εκλιπόντων κι εκλιπουσών που επιθυμούν να στηρίξουν μέσω δωρεών, ευαγή ιδρύματα στη μνήμη των δικών τους ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή.

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος λειτουργούνε από το 1975 ως ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύεται από το αρμόδιο Υπουργείο για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Μέσα από τα προγράμματα φροντίδας, δημιουργούνται οικογένειες για παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος σηρίζουνε παιδιά που είναι ορφανά, εγκαταλελειμμένα ή παιδιά των οποίων οι οικογένειες δεν μπορούν να τα μεγαλώσουν.

Δημιουργούν προγράμματα πρόληψης, που στόχο έχουν την ενίσχυση οικογενειών για την αποφυγή της εγκατάλειψης των παιδιών τους, παρέχοντας δωρεάν ψυχοκοινωνικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Όλες οι δράσεις υλοποιούνται μέσω των προγραμμάτων που λειτουργούνε σε όλη την Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Αθήνα, τη Βάρη, τον Πειραιά, την Πάτρα, την Καλαμάτα, το Ηράκλειο, τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και τη Μυτιλήνη.

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος φροντίζουνε και υποστηρίζουνε ετησίως χιλιάδες παιδιά και τις οικογένειές τους. Τα έξοδα λειτουργίας όλων των προγραμμάτων μας καλύπτονται αποκλειστικά και μόνο από τις μικρές ή μεγάλες δωρεές των φίλων υποστηρικτών μας.

Δωρεές μπορούν να κατατεθούν στους παρακάτω λογαριασμούς:

Εθνική Τράπεζα, ΙΒΑΝ: GR69 0110 1040 0000 1044 8022 763
Alpha Bank, ΙΒΑΝ: GR03 0140 1010 1010 0210 1161 787

Οι λειτουργοί που επιθυμούν να ενημερωθούν περαιτέρω για τις δωρεές σε μνήμη και για την έκδοση των αποδείξεων, μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-3313661.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221