12:28
16/12/2021
Επιπλέον δικαιολογητικά μαζί με τα πιστοποιητικά θανάτου για το κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη

Για θέματα λειτουργίας των κοιμητηρίων, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, συνάντηση στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος Μακεδονίας της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος Νέστωρας Νικολόπουλος, δύο μέλη της Ένωσης Λειτουργών, ο Εντεταλμένος σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα κοιμητηρίων Κωνσταντίνος Ιακώβου, η Προϊσταμένη κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης Ολίβια Ντυνίδου και η ληξίαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης Ευαγγελία Κούσα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έχει σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στον κλάδο των λειτουργών, θέματα για τις ταφές στο κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς και για την επέκταση των ψυκτικών θαλάμων, έργο που αναμένεται να είναι έτοιμο μέχρι το Πάσχα.
Υπενθυμίζεται ότι, λόγω των περιορισμένων θέσεων στο κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου γίνονται ταφές για τους κατοίκους και δημότες του Δήμου.

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε ότι, μέχρι τέλη Μαρτίου 2022, τα πιστοποιητικά θανάτου για ταφές στο κοιμητήριο Αναστάσεως του Κυρίου, θα συνοδεύονται εκτός από τις ταυτότητες των θανόντων και από λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να πιστοποιείται ότι ο θανών ή η θανούσα είναι κάτοικος του Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221