13:19
13/10/2015
Ιταλική Νομοθεσία περί Άσκησης Επαγγέλματος των Γραφείων Κηδειών

Ιταλική Νομοθεσία περί Άσκησης Επαγγέλματος των Γραφείων Κηδειών

Η παρά κάτω μετάφραση αφορά τα πιο σημαντικά σημεία (ανάλογα με τους σκοπούς της Ένωσης) της ιταλικής νομοθεσίας περί άσκησης επαγγέλματος των γραφείων κηδειών. Ο νόμος (περίπου 50 σελίδες) αναφέρει πολλές λεπτομέρειες για την συμπεριφορά του γραφείου ανάλογα με τα διαφορετικά αίτια θανάτου, την ηλικία του θανόντα και τους κανόνες των νοσοκομείων περί ταρίχευσης. Επίσης αναφέρονται κανόνες για τον εξοπλισμό των γραφείων, τις νεκροφόρες, την διάταξη και την λειτουργία των νεκροταφείων, την αποτέφρωση και την εκταφή.

Είναι ενδιαφέρον να συγκριθεί με την αντίστοιχη ελληνική νομοθεσία, όπου αυτή υπάρχει, καθώς και να μελετηθεί για την επίτευξη νέων προτάσεων που να καλύπτουν τα κενά που ακόμα υπάρχουν στη χώρα μας.

Το γραφείο κηδειών έχει χαρακτηριστεί ως μια επιχείρηση που αναλαμβάνει την αντιμετώπιση των πρακτικών που αφορούν τρίτους, αλλά και ως μια εμπορική επιχείρηση, εάν κάνει ακόμη πώληση της επίπλων κηδείας (φέρετρα, κηροπήγια, κλπ) και αν συμπεριλαμβάνεται και η διακόσμηση της κηδείας, θεωρείται βιοτεχνία.

Στα τέλη του 2009, τα ιταλικά γραφεία κηδειών ήταν περίπου 6000. Μεταξύ των περιφερειών υπάρχει αυξημένος ανταγωνισμός στη Λομβαρδία, Λάτσιο και τη Σικελία, που ακολουθείται από Καμπανία και Πιεμόντε. Ο μεγαλύτερος αριθμός γραφείων τελετών ανάλογα με την πυκνότητα του πληθυσμού είναι στο Νότο με

20 επιχειρήσεις ανά 100.000 κατοίκους.

Αν θέλετε να ανοίξετε γραφείο τελετών πρέπει να είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ ετών, να μην έχετε εκκρεμότητες με το νόμο, όπως ποινικές καταδίκες και παρόμοια (αυτό είναι κομμάτι των ηθικών προαπαιτήσεων)

Ο ελάχιστος βασικός εξοπλισμός αυτών των δομών περιλαμβάνει:

Τουλάχιστον μια νεκροφόρα

Τέσσερα άτομα που μεταφέρουν φέρετρα κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τα οποίο πρέπει να έχουν στην κατοχή τους απαραίτητα πιστοποιητικά που λαμβάνονται μέσω της συμμετοχής τους στα ειδικά μαθήματα του κλάδου.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΟΑΕΔ για να έχετε περισσότερα άτομα σε περιόδους αιχμής.

Το σημαντικότερο είναι να υπάρχει ένα γκαράζ όπου να αποστειρώνονται τα οχήματα και να φυλάσσεται και το αυτοκίνητο της εταιρίας.

Εγγραφή στο τοπικό εμπορικό επιμελητήριο.

Πιστοποιητικό αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων

Έναρξη και ΑΦΜ

Εγγραφή στο δημόσιο ταμείο ασφάλισης.

Δήλωση καταλληλότητας για τη μεταφορά νεκρών.

ΑΔΕΙΑ: Η άδεια στις μέρες μας αντικαθιστάτε πλέον από την ανακοίνωση της έναρξης των δραστηριοτήτων που θα υποβληθεί στην Ενιαία Οργάνωση για Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της πόλης. Τα χαρτιά που απαιτούνται καθορίζονται από τον έκαστο δήμο βάσει των περιφερειακών προτύπων, γι 'αυτό είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με τις αρχές της πόλης ή της περιοχής διαμονής, πριν από την έναρξη της δραστηριότητας.
Τα κτίρια πρέπει να έχουν έγκυρη άδεια οικοδομής και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας να έχει επαρκή χρηματοδοτική ικανότητα, δηλαδή να είναι σε θέση να λάβει δάνεια από το τραπεζικό σύστημα. Αυτές οι προδιαγραφές θα πρέπει επίσης να ταιριάζουν με εκείνες για την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας (πώληση αντικειμένων) καθώς και εκείνες για την υλοποίηση της διακόσμησης και την περιποίηση των σωρών, όπως το Μητρώο Επιχειρήσεων Χειροτεχνίας που κατέχεται από τα Εμπορικά Επιμελητήρια. Το κτίριο πρέπει να είναι κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση, και να έχει περάσει τον έλεγχο για τυχών περιβαλλοντικές επιπτώσεις .

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Είναι απαραίτητο τουλάχιστον ένα δίπλωμα λυκείου, κατά προτίμηση στην τεχνικού τύπου όπου διδάσκονται χημεία, φυσική, βιολογία ή μια σχολή διοικητικού και εμπορικού τύπου εφόσον το γραφείο κηδειών εκτός από το να πουλάει τον εξοπλισμό και να ασχολείται με την διακόσμηση μίας κηδείας μεσολαβεί για την διεκπεραίωση της απαραίτητης γραφειοκρατίας και αναζήτηση των πιστοποιητικών που αφορούν τον θανόντα.

Η κάθε εταιρία έχει την υποχρέωση να οργανώνει, ανάλογα με τι διατάξεις της έκαστης περιφέρειας, προγράμματα και σεμινάρια για την συνεχή κατάρτιση του προσωπικού καθώς και να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια των εργαζομένων. Μεταξύ των μαθημάτων που οργανώνονται από τις ενώσεις που εκπροσωπούν την κατηγορία, υπάρχουν εκείνα που απαιτούνται από το νόμο 626 για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, αλλά και μαθήματα για τους σωστούς κανόνες συμπεριφοράς κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ: Κανονισμοί της Δημοτικής Αστυνομίας (τομέας των κηδειών): αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα της 10ης Σεπτεμβρίου 1990, αριθμός 285 η οποία διέπει όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με τους θανάτους των πολιτών που διαμένουν στο κράτος.
Η μεταφορά της σορού γίνεται από το Δήμο με προκαθορισμένο αντίτιμο, και αν γίνεται χρήση των ιδιωτικών μεταφορών, δηλαδή γραφείο κηδειών υπάρχει καταβολή ενός πάγιου τέλους. Η σωρός μεταφέρεται με νεκροφόρα με επικάλυψη σε μέταλλο ή άλλο αδιάβροχο υλικό ώστε να μπορεί να απολυμαίνετε πριν από κάθε χρήση (απαραίτητο προαπαιτούμενο). Η νεκροφόρα πρέπει να πιστοποιηθεί ως κατάλληλη από το τοπικό Γραφείο Δημόσιας Υγείας και η πιστοποίηση αυτή να βρίσκεται πάντα στο όχημα ώστε να μπορεί να επιδειχτεί σε περίπτωση ελέγχου. Το κτήριο στάθμευσης της νεκροφόρας πρέπει να είναι εξίσου πιστοποιημένο και να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό για τον καθαρισμό και την απολύμανση της νεκροφόρας. Ο υπεύθυνος για την μεταφορά του νεκρού πρέπει να έχει στη κατοχή του και την ληξιαρχική πράξη θανάτου από το Δήμο την οποία θα παραδώσει στον υπάλληλο του κοιμητηρίου.

Τα φέρετρα πρέπει να ταιριάζουν με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των κανονισμών της Αστυνομίας του Τμήματος Κηδειών. Το υλικό από το οποίο αποτελούνται θα είναι διαφορετικό ανάλογα με το αν προορίζονται για την ταφή σε χώμα ή την ταφή στο εσωτερικό κτιρίων [ενταφιασμός] (οικογενειακοί τάφοι, παρεκκλήσια ή μαρμάρινες κόγχες). Τα φέρετρα για ταφή στο έδαφος θα πρέπει να είναι από ξύλο, ενώ για ενταφιασμό πρέπει να είναι από ξύλο και μέταλλο, για την πρόληψη διαφυγής των υγρών αποσύνθεσης.

Το γραφείο τελετών μπορεί να φροντίσει επίσης την καύση του νεκρού, αν ζητηθεί από τον αποθανόντα μέσω διαθήκης ή από το/τη σύζυγο. Για αυτό θα πρέπει να λάβουν άδεια από το Δήμαρχο. Το γραφείο θα φροντίσει και την εκταφή των λειψάνων, για μεταφορά σε άλλους χώρους, κατόπιν αιτήματος των μελών της οικογένειας, αλλά και κατόπιν αιτήσεως της δικαστικής αρχής.

Προεδρικό Διάταγμα 10 Σεπτεμβρίου, 1990 αρ. 285
Έγκριση του κανονισμού της αστυνομίας (Τμήμα Κηδειών)
ΑΡΘ. 8
Καμία σωρός δεν μπορεί να κλειστεί σε φέρετρο, ούτε να υποβληθεί σε αυτοψία, σε διαδικασία συντήρησης, σε αποθήκευση σε ειδικά ψυγεία, ούτε να θαφτεί ή να αποτεφρωθεί εάν δεν περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες από τη στιγμή του θανάτου, εκτός από περιπτώσεις αποκεφαλισμού ή διαμελισμού ή τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο γιατρός έχει αξιολογήσει το θάνατο και με τη βοήθεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος.
ΑΡΘ. 20
Οι νεκροφόρες που προορίζονται για τη μεταφορά των σορών των νεκρών στο δρόμο πρέπει να επικαλύπτεται εσωτερικά με λαμαρίνα ή άλλο αδιάβροχο υλικό, το οποίο πλένεται και απολυμαίνεται εύκολα.
Τα οχήματα αυτά μπορεί να τεθούν σε λειτουργία από δήμους και ιδιώτες μόνο κατόπιν πιστοποίησης  από τις Τοπικές Αρχές Υγείας, ο οποίες πρέπει να ελέγχουν τουλάχιστον μια φορά το χρόνο την κατάσταση συντήρησης των οχημάτων.
Η πιστοποίηση αυτή πρέπει να βρίσκεται πάντα στο όχημα ώστε να μπορεί να επιδειχτεί σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου.

ΑΡΘ. 21
Τα γκαράζ της νεκροφόρας πρέπει να βρίσκονται σε χώρους που έχουν καθορισθεί με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τον εξοπλισμό και τα μέσα για τον καθαρισμό και την απολύμανση των οχημάτων.

ΑΡΘ. 32
Για τη μεταφορά κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, οι σωροί θα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία κατά της αποσύνθεσης με την εισαγωγή στις κοιλότητες του σώματός τουλάχιστον 500 cc φορμόλης F.U. μετά την παρέλευση της περιόδου παρατήρησης (24 ώρες).
Κατά τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου, η εν λόγω απαίτηση ισχύει μόνο για σωρούς που η μεταφορά τους στον τόπο ταφής μπορεί να επιτευχθεί μετά από 24 ώρες, ή όταν η μεταφορά εκτελείται μετά από 48 ώρες από το θάνατο.
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε σωρούς που ταριχεύονται.
ΑΡΘ. 48
Η ταρίχευση του νεκρού πρέπει να γίνεται υπό τον έλεγχο του συντονιστή της Τοπικής Μονάδας Υγείας, από γιατρό με νόμιμη άδεια εξάσκησης επαγγέλματος και μπορεί να αρχίσει μόνο μετά τη λήξη της περιόδου παρατήρησης.
Για να εκτελέσετε μία ταρίχευση θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από το Δήμαρχο, η οποία δίδεται κατόπιν παρουσίασης πιστοποιητικού γιατρού που περιγράφει
τη διαδικασία που θα ακολουθήσει, ο τόπος και η ώρα που θα λάβει χώρα η ταρίχευση. Χρειάζεται και ξεχωριστό πιστοποιητικό από τον ιατροδικαστή όπου να αποκλείει πως θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

AΡΘ. 75
Για ταφές στο έδαφος δεν επιτρέπεται η χρήση μεταλλικού φέρετρου ή άλλο μη-βιοδιασπώμενο υλικό.
Στην περίπτωση σωρών που προέρχονται από το εξωτερικό ή από άλλο δήμο για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση διπλού φέρετρου, πρέπει να υλοποιούνται στο μεταλλικό περίβλημα περικοπές κατάλληλου μεγέθους πριν την ταφή με αφαίρεση έστω και προσωρινά, εάν είναι απαραίτητο, του καλύμματος του ξύλινου φέρετρου.
Η χρήση οποιουδήποτε βιοδιασπώμενου υλικού διαφορετικό από το ξύλο, πρέπει να εγκριθεί από τον Υπουργείο Υγείας.
Το πάχος των σανίδων του ξύλινου φέρετρου, δεν πρέπει να είναι λεπτότερο από 2 εκ.
Οι σανίδες (ένα μοναδικό κομμάτι στο μήκος) μπορούν να συσκευαστούν μαζί, σε αριθμό πέντε προς την κατεύθυνση του πλάτους. Αυτές θα κρατηθούν σταθερά από κοινού με κόλλα για την εξασφάλιση της διάρκειας.
Το κάτω μέρος πρέπει να συνδέεται με τις πλευρικές σανίδες με καρφιά που τοποθετούνται σε απόσταση 20 εκ. μεταξύ τους και ασφαλίζονται με κατάλληλη κόλλα.
Το καπάκι θα συνδέεται με τις πλευρές με τη βοήθεια βιδών ανά 40 εκατοστά.
Τα πλευρικά τοιχώματα του κιβωτίου θα πρέπει να είναι σταθερά συνδεδεμένα μεταξύ τους με κόλλα για την εξασφάλιση της διάρκειας.
Απαγορεύεται η χρήση μη βιοδιασπώμενων υλικών για τα διακοσμητικά μέρη των κιβωτίων.
Κάθε φέρετρο πρέπει να φέρει τη σφραγίδα που αναφέρει τον κατασκευαστή και τον προμηθευτή.
Πάνω στο φέρετρο τοποθετείται μια μικρή μεταλλική πλάκα με το ονοματεπώνυμο, την ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία θανάτου του θανόντα.

ΑΡΘ. 80

Η καύση πρέπει να διεξάγεται από ειδικά εξουσιοδοτημένο κρεματόριο τοποθετώντας τον θανόντα μαζί με το φέρετρο.

Οι στάχτες που προκύπτουν από την κάθε αποτέφρωση θα πρέπει να συλλέγονται σε ειδική τεφροδόχο η οποία να φέρει στο εξωτερικό της  το πλήρες όνομα, την ημερομηνία γέννησης και θανάτου.

Το νεκροταφείο πρέπει να παρέχει ειδικό κτίριο φύλαξης για τις τεφροδόχους. Τέτοιος χώρος μπορεί να παραχωρηθεί και από  φιλανθρωπικά ιδρύματα ή ιδιώτες.

Το μέγεθος των τεφροδόχων καθορίζεται από τους δημοτικούς κανονισμούς.

Η μεταφορά των δοχείων που περιέχουν την τέφρα δεν υπόκειται σε τυχόν προληπτικά μέτρα υγιεινής που προβλέπονται για τη μεταφορά νεκρών ή λειψάνων εκτός αν ο θανόν είχε μολυνθεί από ραδιενέργεια.

Κάθε νεκροταφείο πρέπει να έχει ένα κοινό δοχείο για τη συλλογή και τη διατήρηση της στάχτης από την καύση των πτωμάτων, μέχρι τη στιγμή της διασποράς κατά την βούληση του θανόντα αν τα μέλη της οικογένειας του θανόντος δεν έχουν παράσχει άλλο προορισμό.

ΑΡΘ. 82

Οι εκταφές συνήθως λαμβάνουν χώρα μετά από μια δεκαετία ταφής. Οι λάκκοι που απελευθερώνονται χρησιμοποιούνται για νέες ταφές.

Όταν διαπιστώνεται ότι με το πέρας της δεκαετίες η αποσύνθεση της σωρού δεν είναι πλήρης, θα πρέπει να παραταθεί η ταφή για ένα χρονικό διάστημα που καθορίζεται από το Υπουργείο Υγείας. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής αν πάλι η αποσύνθεση δεν έχει ολοκληρωθεί, το Υπουργείο Υγείας μπορεί να διατάξει έρευνα της φυσικής δομής του εδάφους (θεωρώντας το μη κατάλληλο) για τη ενδεχόμενη μεταφορά του νεκροταφείου.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι σε ένα νεκροταφείο, για συγκεκριμένες συνθήκες της σύνθεσης και της δομής του εδάφους, η αποσύνθεση των νεκρών επιτυγχάνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Υγείας, μετά από διαβούλευση με το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας, μπορεί να επιτρέψει τη συντόμευση του ελάχιστου χρόνου ταφής, η οποία, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε ετών.

ΑΡΘ. 83

Η σωρός μπορεί να υποστεί εκταφή πριν από το πέρας τον προβλεπόμενων 10 χρόνων με διαταγή δικαστηρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί έρευνα προς το συμφέρον της δικαιοσύνης.

ΑΡΘ. 84

Εκτός από τις περιπτώσεις που διέταξε το δικαστήριο δεν μπορεί να γίνουν έκτακτες εκταφές κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, εκτός αν το νεκροταφείο βρίσκεται σε ορεινό χωριό, όπου οι κανόνες υγιεινής επιτρέπουν να πραγματοποιήσει αυτή τη λειτουργία, ακόμη και κατά τη διάρκεια των προαναφερθέντων μηνών.

Σε περίπτωση θανάτου από μεταδοτική μολυσματική ασθένεια, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να γίνει εκταφή αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 2 χρόνια από το θάνατο και πάντα με την θετική γνωμάτευση του Δημόσιου Φορέα Υγείας.

Τι προβλέπει η νέα νομοθεσία που συζητήθηκε στη Γερουσία ως προς τα προαπαιτούμενα ενός Γραφείου Κηδειών.

Καταχωρήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2009 από την εφημερίδα «Redazione» 

Το Γραφείο Τελετών είναι μια υπηρεσία που καταλαβαίνει και παρέχει, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις περιφέρειες, τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α) η διεκπεραίωση των διοικητικών πρακτικών που σχετίζονται με την κηδεία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 115 του κωδικοποιημένου κειμένου των νόμων δημόσιας ασφάλειας και στο βασιλικό διάταγμα της 18ς Ιουνίου 1931 αρ. 773, και μετέπειτα τροποποιήσεις.

β) παροχή φέρετρου και άλλων ειδών κηδείας, εφόσον υπάρχει τελετή.
γ) μεταφορά της σορού, στάχτης ή ανθρώπινα οστά, όπως  αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 339.
δ) φροντίδα, μακιγιάζ και το ντύσιμο των σωρών.
2. Η εκτέλεση κηδειών επιτρέπεται μόνο σε επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους κατάλληλη άδεια λειτουργίας που να ισχύει για το σύνολο της εθνικής επικράτειας και εκδίδεται από το δήμο δεδομένο ότι η επιχείρηση έχει τις κατάλληλες προδιέγραφες για την λειτουργία της όπως προβλέπει ο νόμος

α) οι δραστηριότητες θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες της βιομηχανίας κηδειών, οι οποίες περιλαμβάνουν την UNI EN 15017- 2006 για τη διασφάλιση της υγιεινής και δημόσιας ασφάλειας, καθώς και τη συμμόρφωση με τους κανόνες σχετικά με την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
β) Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες στον τομέα των κηδειών πρέπει να έχουν ιδιόκτητα μέσα μεταφοράς , τους πόρους και την κατάλληλη οργάνωση, δηλαδή διαθεσιμότητα:
1) τουλάχιστον μια νεκροφόρα με γκαράζ όπου να μπορεί να γίνεται η απολύμανση και η φύλαξη του οχήματος
2) τουλάχιστον ενός γραφείου για την διοίκηση της επιχείρησης , που να βρίσκεται στο δήμο όπου ζητείται η άδεια.
3) τουλάχιστον 3 εργαζομένων, με κανονικές συμβάσεις εργασίας που να κατέχουν τους απαραίτητους τίτλους κατάρτισης όπως ορίζονται από την έκαστη περιφέρεια.
4) Ενός Τεχνικού Διευθυντή, εκτός από το προσωπικό που αναφέρεται στην παράγραφο 3), ο οποίος ασχολείται με τον συντονισμό του προσωπικού, των οχημάτων και του εξοπλισμού και διατηρεί σχέσεις με τους πελάτες και το κοινό για λογαριασμό της εταιρείας. Αυτό διασφαλίζει τη συμμόρφωση στους κανόνες για τις προσλήψεις, εκ του νόμου κοινωνικής ασφάλισης, την ασφάλεια στην εργασία και ό, τι άλλο χρειάζεται για την άσκηση του επαγγέλματος. Όταν οι λειτουργίες του τεχνικού διευθυντή δεν εκτελούνται από τον κάτοχο επιχειρηματία, εφαρμόζονται τα άρθρα 2203 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.
5) για το άνοιγμα περισσότερων γραφείων ή θυγατρικών, θα πρέπει να οριστεί ένας υπεύθυνος για κάθε νέο γραφείο ως διευθυντής πωλήσεων ο οποίος θα έχει την απαραίτητη εκπαίδευση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4. Ο διευθυντής πωλήσεων διατηρεί επίσης σχέσεις με τους πελάτες και το κοινό για λογαριασμό της εταιρείας.

6) το προσωπικό  που πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε νεκρώσιμη ακολουθία, πρέπει να είναι αριθμητικά ίσο ή μεγαλύτερο από εκείνο που αναφέρεται στο σχέδιο που εγκρίθηκε από την κάθε εταιρία για τη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας στο χώρο εργασίας, πρέπει να έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3) και μόνιμη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται απευθείας με την εταιρία σύμφωνα με τις προδιαγραφές της αγοράς εργασίας.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ

(σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, του Περιφερειακού Νόμου της 29ς Ιουλίου του 2004, αρ. 19)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Υπεύθυνος της επιχείρησης  υποχρεούται να προάγει περαιτέρω προγράμματα κατάρτισης για το διαθέσιμο προσωπικό ώστε να ενισχύσει τις είδη υπάρχουσες γνώσεις των εργαζομένων βάση των καινούργιων προϊόντων και τεχνικών που διατίθενται στην αγορά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που ενημερώνεται περιοδικά, παραμένει στη διάθεση των φορέων που ασκούν την εποπτεία των δραστηριοτήτων μαζί με τα πιστοποιητικά για τα μαθήματα που παρακολούθησε το προσωπικό της εταιρείας.

Η διεξαγωγή των προγραμμάτων κατάρτισης για το προσωπικό μπορεί να γίνει σε εγκεκριμένα ιδρύματα κατάρτισης, σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς, ή στις αντιπροσωπευτικές ενώσεις ιδιωτικών και δημόσιων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της περιφερειακής νομοθεσίας σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση. Η εν λόγω εκπαίδευση πρέπει να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας και δεν μπορεί να έχει οικονομικό κόστος για τους εργαζόμενους.

Άρθρο 7 – Απαγόρευση στην άσκηση του επαγγέλματος

Απαγορεύεται ρητά η διαμεσολάβηση, εμπορία ή προώθηση των υπηρεσιών ενός γραφείου μέσα σε νεκροταφεία, νεκροτομείο, εγκαταστάσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας: εντός των περιοχών αυτών δεν επιτρέπεται να προταθούν άμεσα ή έμμεσα προσφορές, υποσχέσεις, δώρα ή οφέλη κάθε είδους για να πάρετε πληροφορίες για τη διευκόλυνση της προμήθειας των κηδειών.

Άρθρο 8 - Αναγνώριση του προσωπικού της εταιρείας
Για την πρόσβαση σε νεκροταφεία, νεκροτομεία, δωμάτια παρατήρησης του νεκροτομείου σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία, ιδιωτικές κατοικίες ή δημόσια ιδρύματα, τι προσωπικό θα πρέπει να φέρει πάνω του, σε εμφανή θέση, ειδική διαπίστευση με φωτογραφία όπου να αναφέρετε το όνομά του, και των τίτλο της εταιρίας για την οποία εργάζεται.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221