16:54
27/08/2020
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο CDA COLLEGE

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο CDA COLLEGE - Διετής φοίτηση και δίπλωμα Λειτουργού Κηδειών - Ταριχευτή

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ

To Καινοτόμο Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Λειτουργός Τελετών (Κηδειών) – Ταριχευτής (2 Έτη, Δίπλωμα) είναι το Μοναδικό που προσφέρεται για Πρώτη φορά στην Κύπρο και Ελλάδα και είναι Αξιολογημένο/ αναγνωρισμένο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΔΙ.Π.Α.Ε). Το πρόγραμμα έχει θεωρητικό και πρακτικό προσανατολισμό και επικεντρώνεται στην μελέτη και ανάλυση των σύγχρονων τάσεων και εξελίξεων, συνεκτιμώντας την παράδοση, τον πολιτισμό, την θρησκεία  την κείμενη νομοθεσία, την ηθική και δεοντολογία, αλλά και τους κανόνες Υγιεινής Ασφάλειας και Δημόσιας Υγείας. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να αυτοεργοδοτηθούν ή να  εργοδοτηθούν, κατά περίπτωση τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) αλλά και συναφείς οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο στην Κύπρο όσο και  στην ΕΕ. Το πρόγραμμα για να θεωρείται ολοκληρωμένο απαιτείται ο σπουδαστής κατ΄ελάχιστο να έχει συγκεντρώσει 120 ECTS (πιστωτικές μονάδες). Επίσης οι φοιτητές δύνανται το δεύτερο χρόνο σπουδών να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατευθύνσεις του Λειτουργού Τελετών (Κηδειών) και του Ταριχευτή.

Στόχοι του Προγράμματος Σπουδών είναι:

1. Να παρέχουν αποδοτική, αποτελεσματική και εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εξυπηρέτησης λειτουργού κηδειών και συναφών τελετών και ταριχευτή, βάση των αρχών της κείμενης εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας καθώς  και των βασικών αρχών που διέπουν κατά περίπτωση, τον πολιτισμό, την κουλτούρα και το θρήσκευμα ή δόγμα, προς όλους τους διαβιούντες καθοιονδήποτε τρόπο στην Κυπριακή Δημοκρατία αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. 

2. Να διαθέτουν αναλυτικές και συνθετικές ικανότητες ώστε οι αποκτηθείσες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις να  μετουσιώνονται σε επαγγελματική πρακτική προβάλλοντας και προσφέροντας  τις καταλληλότερες προτάσεις και υπηρεσίες.

3. Να συνεργάζονται, αρμονικά και εποικοδομητικά με τα συναφή επαγγέλματα και  λειτουργούς  του Δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

4. Να συμβάλλουν στην διαμόρφωση  και προαγωγή σχετικής επαγγελματικής κουλτούρας και πολιτισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ (ΚΗΔΕΙΩΝ) - ΤΑΡΙΧΕΥΤΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221