Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό FIAT – IFTA ανακοινώθηκε ο πίνακας με τις χώρες – μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού, καθώς και τα ονόματα των εκπροσώπων – μελών των χωρών.

Ο πίνακας έχει ως εξής: