12:42
07/12/2023
Πίνακας Ποσών Εξόδων Κηδείας

Δείτε τον πίνακα ποσών εξόδων κηδείας του ΕΦΚΑ

Πίνακας Ποσών Εξόδων Κηδείας

π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜΆμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό 818,40 €
π. ΤΑΞΥΆμεσα Ασφαλισμένοι ποσό 818,40€
Έμμεσα μέλη ποσό :409,20€
Συνταξιούχοι ποσό:818,40€
π. ΟΑΕΕΆμεσα Ασφαλισμένοι ποσό : 1.200,00 €.
Συνταξιούχοι ποσό: 762,00 € .
Σε περίπτωση μεταφοράς σορού σε απόσταση δικαιούνται επιπλέον ποσό:
- 101-200 χλμ επιπλέον 205,00 €.
- Πάνω από 200 χλμ 380,00 €.
π. ΟΓΑΆμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό 800,00 €.
π. ΟΠΑΔΆμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό 1.000,00 €
Για όσους προβλέπεται από τον Κανονισμό Παροχών του τ. ΟΠΑΔ
π. ΤΥΔΚΥΣυνταξιούχοι και έμμεσα μέλη ποσό:1.200,00€
π. ΝΑΤΣυνταξιούχοι ποσό 690,00 €
π. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 1783,16€
Συνταξιούχοι θανάτου ποσό: 891,58€
π. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άμεσα ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό: 2.723,02 €
Για θάνατο προστατευομένων μελών και συνταξιούχοι θανάτου 2.042,27€
π. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ
ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ
Συνταξιούχοι ποσό 1.971,35 €
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών
Ασφαλισμένοι ποσό 1.100,00€
Έμμεσα μέλη: 660,00€
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ
Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιώς
Άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό 1.027,00 €
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό :2.500€
Έμμεσα μέλη ποσό: 1.470€
π. ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ
Τομέας Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών
Άμεσα ασφαλισμένοι ποσό:1.500€
π. ΕΤΑΑ-ΤΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.839,05€
• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΙΣΥΤ
Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου-
• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠ
Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών-
• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ΤΑΤΤΑ
Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών-
• π. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ/ ΤΣΕΥΠΘ
• Περιφερειακό Τμήμα Ασφάλισης – Παροχών Θεσσαλονίκης
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 4.608,00€,
Έμμεσα ασφαλισμένοι ποσό: 2.773,40€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό: 1.742,40 €
Έμμεσα μέλη ποσό 871,20€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΔΕΗ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΔΕΗ
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι γήρατος ή αναπηρίας ποσό 2.964,00 €
Συνταξιούχοι θανάτου και Έμμεσα μέλη ποσό 1.482,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές 
Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 2.900,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ/ ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ»
Συνταξιούχοι ποσό 2.270,00 €
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΕ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος
Άμεσα Ασφαλισμένοι, Συνταξιούχοι και Έμμεσα μέλη ποσό: 1.452,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΕΤΒΑ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ
Άμεσα Ασφαλισμένοι και Συνταξιούχοι ποσό:1.620,00€
Έμμεσα μέλη ποσό 610,00€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΣΑΠ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΣΑΠ
Συνταξιούχοι ποσό 818,40€
π. ΤΑΥΤΕΚΩ /ΤΑΠ-ΗΛΠΑΠ
Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ
Συνταξιούχοι ποσό 818,40€
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221