Πολιτική Απορρήτου

HUFES

Πολιτική απορρήτου


 1. Στόχος

Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται σε κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από την HUFES και έχει ως στόχο την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η HUFES πραγματοποιεί την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και τον σκοπό της επεξεργασίας) και σχετικά με τα δικαιώματα του χρήστη σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα.

 1. Επικοινωνία - Πώς μπορώ να επικοινωνήσω

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, μπορεί να επικοινωνήσει με την HUFES μέσω των ακόλουθων μέσων:

 • Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη διεύθυνση:
 • Ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας είναι: +30 2421 105126

Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με την HUFES με γραπτή επικοινωνία που αποστέλλεται σε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες διευθύνσεις ή επίσης με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]
Επιπλέον, οι πληροφορίες του υπευθύνου που είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παρατίθενται παρακάτω:

 • Εμπορική επωνυμία: HUFES
 • Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας: HUFES
 • Διεύθυνση: TAKI OIKONOMAKI 2 VOLOS 382 21
 • Email: [email protected]
 1. Ταυτοποίηση επεξεργασίας - Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως:

HUFES συλλέγει προσωπικά δεδομένα που έχει στην κατοχή της όταν ο χρήστης:

 • (i). συμπληρώνει τις φόρμες της www.hufes.gr ('Ιστοσελίδα'),
 • (ii). εγγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο,
 • (iii). απαντά σε μια δημοσκόπηση ή συμπληρώνει μια διαδικτυακή φόρμα,
 • (iv). συμπληρώνει μια έντυπη φόρμα,
 • (v). στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επικοινωνεί τηλεφωνικά, τα οποία στη συνέχεια φορτώνονται στις αντίστοιχες φόρμες,
 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται - Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Η HUFES συλλέγει πληροφορίες όταν επισκεπτόμενος την ιστοσελίδα τους, και κυρίως με τη συμπλήρωση των φορμών εγγραφής της.

Συλλέγονται τα ακόλουθα δεδομένα: πλήρες όνομα, e-mail, αριθμός τηλεφώνου, επαφή έκτακτης ανάγκης and πιστωτικές πληροφορίες.

Κατά κανόνα, όταν ζητούνται προσωπικά δεδομένα για τη χρήση μιας υπηρεσίας ή την πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο, η παράδοσή τους δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για δεδομένα που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα να μην εγγραφεί ή/και να μην συνάψει σύμβαση με τις υπηρεσίες.

Ο χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει είναι αληθή και ορθά και αναλαμβάνει την υποχρέωση να τα ενημερώνει. Οι αλλαγές μπορούν να κοινοποιηθούν στον εκπρόσωπο προστασίας δεδομένων ή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο τμήμα 2 του παρόντος.

Ομοίως, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι τα δεδομένα που απαιτούνται από την HUFES είναι απαραίτητα, επαρκή και όχι υπερβολικά για την εκπλήρωση των σκοπών που εκφράζονται στο τμήμα 5 του παρόντος, οι οποίοι θα ήταν αδύνατο να εκπληρωθούν εάν δεν παρέχονταν τα εν λόγω δεδομένα.

Κάθε ψευδής ή ανακριβής δήλωση που προκύπτει ως αποτέλεσμα των πληροφοριών και των δεδομένων που παρέχονται, καθώς και οι ζημίες που μπορεί να προκαλέσουν αυτές οι πληροφορίες, θα είναι ευθύνη του χρήστη.

 1. Σκοπός - Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται από τον χρήστη θα χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να παρέχουμε την Υπηρεσία μας και να εκπληρώνουμε τα αιτήματά σας. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να παρέχουμε και να διατηρήσουμε την Υπηρεσία μας, για να επεξεργαστούμε και να εκπληρώσουμε τα αιτήματά σας, να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας μας ή τις αλλαγές στην Υπηρεσία μας, για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και για άλλους σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών και διοίκησης επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, όταν εγγράφεστε σε ένα ενημερωτικό δελτίο, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας παραδώσουμε αυτό το ενημερωτικό δελτίο.
 • Σκοποί αναγνώρισης και επαλήθευσης ταυτότητας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για σκοπούς ταυτοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας. Για παράδειγμα, όταν εισάγετε το αναγνωριστικό σύνδεσης και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας για να εισέλθετε σε μία από τις πύλες εγγραφής ή σύνδεσής μας, χρησιμοποιούμε τα διαπιστευτήρια σύνδεσής σας για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας.
 • Εξατομίκευση. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για να προσαρμόσουμε το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που ενδέχεται να σας στείλουμε ή να εμφανίσουμε, για να προσφέρουμε προσαρμογή τοποθεσίας και εξατομικευμένη βοήθεια και οδηγίες και για να εξατομικεύσουμε με άλλο τρόπο την εμπειρία σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, εάν μας επιτρέψετε να συλλέγουμε δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας, χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να παραδώσουμε περιεχόμενο που βρίσκεται γύρω από τη συγκεκριμένη τοποθεσία σας και να προσδιορίσουμε την τοποθεσία/καταχωρίσεις της επιχείρησης γύρω από την τοποθεσία σας.
 • Σκοποί μάρκετινγκ και προώθησης. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας για να σας στείλουμε νέα και ενημερωτικά δελτία, ενημερώσεις για εκδηλώσεις και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με νέες δυνατότητες, προσφορές, εκδηλώσεις ή προϊόντα ή για να επικοινωνήσουμε με άλλον τρόπο για πληροφορίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να εμφανίσουμε διαφημίσεις σε εσάς στον ιστότοπό μας (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης διαφημιστικού χώρου στην Υπηρεσία) και σε άλλους μη συνδεδεμένους ιστότοπους και υπηρεσίες.
 • Έρευνα και αναφορά. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τη διαχείριση ερευνών και ερωτηματολογίων (online και offline) για σκοπούς έρευνας και αναφοράς για να μας βοηθήσουμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα τα άτομα μαθαίνοντας περισσότερα για τις ανάγκες τους και την ποιότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών πληροφοριών που παρέχουμε. Οι απαντήσεις της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας μας, διαφόρων τύπων επικοινωνιών, διαφημιστικών εκστρατειών ή/και προωθητικών ενεργειών.
 • Συνδυασμός πληροφοριών. Εμείς (και οι τρίτοι επιχειρηματικοί συνεργάτες μας για λογαριασμό μας) ενδέχεται να συγχωνεύσουμε, να συνδυάσουμε ή να συνδυάσουμε με άλλο τρόπο πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών σας στοιχείων, για την προώθηση των σκοπών που περιγράφονται παραπάνω.
 • Να συμμορφώνονται με τις νομικές υποχρεώσεις. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή για να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας ή τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με αιτήματα επιβολής του νόμου ή κρατικών αρχών και τη συμμετοχή σε ελέγχους συμμόρφωσης.
 • Για να προστατέψουμε εμάς και τους άλλους. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας όπου πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να αναλάβουμε δράση σχετικά με ύποπτες ή πραγματικές παράνομες δραστηριότητες, απάτες, καταστάσεις που ενέχουν πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου ή για να επιβάλουμε με άλλο τρόπο αυτήν την Πολιτική, τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας και την ακεραιότητα της Υπηρεσίας.
 • Προσδιορισμένα στοιχεία. Ενδέχεται επίσης να αποπροσδιορίσουμε ή να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί εύλογα να επαναπροσδιοριστείτε από εμάς ή από άλλο μέρος και ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα αποκαλυπτικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στο βαθμό που αποπροσδιορίζουμε τυχόν δεδομένα που βασίζονται αρχικά σε προσωπικές πληροφορίες, θα διατηρήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα σε αποπροσδιορισμένη μορφή και δεν θα επιχειρήσουμε να αναγνωρίσουμε εκ νέου τα δεδομένα.

Τα δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άλλους ή ασυμβίβαστους με αυτούς που αναφέρονται παραπάνω και που αποτέλεσαν το κίνητρο για τη συλλογή τους. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, αναφέρεται ότι τα καταγεγραμμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν, πέραν των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν ρητά, για τη διενέργεια στατιστικών, τη διαχείριση περιστατικών ή τη διενέργεια μελετών αγοράς. Ωστόσο, σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπό διαφορετικό από αυτόν που είχε αρχικά καθοριστεί κατά τη συλλογή των εν λόγω δεδομένων, η HUFES θα προβεί σε ανάλυση συμβατότητας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η επεξεργασία θα επιτρέπεται μόνο εάν ο αρχικός σκοπός είναι συμβατός με τον νέο σκοπό ή επιτρέπεται σύμφωνα με ανεξάρτητη νομική βάση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο χρήστης θα ενημερώνεται για τις αλλαγές στο σκοπό ή τη νομική αιτιολόγηση της επεξεργασίας των δεδομένων του.
Υπενθυμίζουμε στον χρήστη ότι μπορεί να αντιταχθεί στην αποστολή εμπορικών επικοινωνιών (unsubscribe) και να σταματήσει να λαμβάνει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την HUFES, ειδοποιώντας αξιόπιστα την HUFES, η οποία θα προβεί στη διακοπή τους στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα μετά τη λήψη της εν λόγω επικοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Τμήμα 2, ένα ταχυδρομικό μήνυμα που απευθύνεται στη διεύθυνση που αναφέρεται στο Τμήμα 2 του παρόντος, ή να ακολουθήσει απευθείας τις οδηγίες διαγραφής που περιγράφονται λεπτομερώς στο τέλος κάθε μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της HUFES.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Πληροφορίες διαχείρισης
 • Δημιουργία λογαριασμού χρήστη
 • Μαρτυρίες
 • Συλλογή σχολίων πελατών
 • Επιβολή T&C
 • Διαχείριση παραγγελίας πελατών
 • Υποστήριξη
 • Πληροφορίες διαχείρισης
 • Σχόλια μεταξύ χρηστών
 • Προστασία ιστότοπου
 • Επίλυση διαφορών
 • Διαχείριση λογαριασμών χρηστών

Εάν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας και θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας μόνο εφόσον λάβουμε τη συγκατάθεσή σας και στη συνέχεια, μόνο για τον σκοπό (τους σκοπούς) για τον οποίο (τους οποίους) δίνουμε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν υποχρεούμαστε να πράξουμε διαφορετικά από το νόμο.

Θα διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μαζί μας για 48 μήνες αφού οι λογαριασμοί χρηστών παραμείνουν αδρανείς ή για όσο χρονικό διάστημα τις χρειαζόμαστε για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

 1. Συναίνεση

Παρέχοντας προσωπικά δεδομένα στην , ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα την επεξεργασία τους από την . Ο χρήστης παρέχει με το παρόν την ελεύθερη, ρητή και ενημερωμένη συγκατάθεσή του στην HUFES να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς που αναφέρονται στην ενότητα 5 του παρόντος, καθώς και για την ενσωμάτωσή τους σε βάση δεδομένων HUFES.

Η HUFES πραγματοποιεί την επεξεργασία των δεδομένων του χρήστη νομιμοποιημένα σε: (i) την ανάθεση υπηρεσιών της HUFES από τον χρήστη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάθεση του χρήστη στο τέλος της συμπλήρωσης της φόρμας αίτησης για υπηρεσίες (πριν από μια πιθανή πρόσληψη) και που ο χρήστης (αφού τις διαβάσει), και εφόσον συμφωνεί, μπορεί να αποδεχθεί τσεκάροντας το πλαίσιο που έχει συμπεριληφθεί για τον σκοπό αυτό, και (ii) την ελεύθερη, εν επιγνώσει και σαφή συγκατάθεση του χρήστη, η οποία παρέχεται μετά την ανάγνωση της παρούσας πολιτικής απορρήτου, όπου η ενημερώνει για την επεξεργασία που θα πραγματοποιήσει με τα δεδομένα σας, και εφόσον συμφωνεί, τσεκάροντας το πλαίσιο που έχει συμπεριληφθεί για το σκοπό αυτό στη φόρμα αίτησης παροχής υπηρεσιών. Η επεξεργασία δεδομένων που δεν καλύπτονται από καμία από τις νομικές βάσεις που αναφέρονται παραπάνω, θα πραγματοποιείται εφόσον η HUFES το κρίνει απαραίτητο για την προστασία έννομου συμφέροντος και μόνο εφόσον δεν αντιβαίνει στα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες του χρήστη.

 1. Λήξη - Πόσο καιρό τα αποθηκεύουμε

Τα δεδομένα θα καταστραφούν ή θα αρχειοθετηθούν όταν δεν είναι πλέον απολύτως απαραίτητα ή συναφή για τους σκοπούς που περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα 5 ανωτέρω. Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα διατηρούνται για όσο διάστημα ισχύει η επιχειρηματική σχέση (και στο βαθμό που ο χρήστης δεν έχει προηγουμένως ζητήσει τη διαγραφή τους) και κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν υποχρεώσεις, αποζημιώσεις ή/και ευθύνες στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης ή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η HUFES ενημερώνει ότι θα διατηρήσει τις βασικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση της προέλευσης των αποθηκευμένων δεδομένων για τη διάρκεια της σχέσης του πελάτη με την HUFES και/ή την ανάκληση της συγκατάθεσης από τον χρήστη σύμφωνα με τις πληροφορίες του τμήματος 5 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και/ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Εμπιστευτικότητα / Εκχώρηση / Διεθνής μεταφορά - Αποκαλύπτουμε δεδομένα σε τρίτους

Η HUFES θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ιδιωτικά και εμπιστευτικά και δεν θα τα χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που καθορίζονται στο τμήμα 5 του παρόντος. Η HUFES απαιτεί την υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από τους υπαλλήλους της και από τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες που έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων (ή περιλαμβάνει τις εν λόγω υποχρεώσεις στις συμφωνίες παροχής υπηρεσιών που υπογράφει με τους εν λόγω παρόχους, όπως αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο).

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη που συλλέγονται από την HUFES δεν διαβιβάζονται, πωλούνται, ανταλλάσσονται, μεταδίδονται ή/και κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός της HUFES χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, εκτός από νομική υποχρέωση ή/και για τους σκοπούς της παροχής των υπηρεσιών προς τον χρήστη. Αυτό δεν περιλαμβάνει ορισμένους υπαλλήλους και παρόχους υπηρεσιών που επιτρέπουν στην HUFES να διατηρεί την ιστοσελίδα σε λειτουργία, να συμμορφώνεται με τους σκοπούς που καθορίζονται στην ενότητα 5 του παρόντος ή/και να παρέχει υπηρεσίες στον χρήστη, οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να διατηρούν την εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων δεδομένων και να δεσμεύονται για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, κατά τη στιγμή της πρόσληψης. Οι συμβάσεις με τους παρόχους υπηρεσιών καθορίζουν τον στόχο, το πεδίο εφαρμογής, το περιεχόμενο, τη διάρκεια, τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις κατηγορίες των κατόχων των δεδομένων και τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της HUFES και των συμβεβλημένων τρίτων.

Ειδικότερα: Η HUFES μπορεί να μοιράζεται τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα με εταιρείες που ελέγχουν, θυγατρικές εταιρείες, θυγατρικές, συνδεδεμένες εταιρείες ή/και μεσάζοντες που σχετίζονται με την HUFES.

HUFES μπορεί να μοιράζεται ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από τον χρήστη εσωτερικά εντός της HUFES. HUFES, με ορισμένα τμήματα, όπως η διοίκηση, το μάρκετινγκ ή η πληροφορική.

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, η HUFES διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση το έννομο συμφέρον και τα οικονομικά και τεχνικά πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη χρήση εξειδικευμένων παρόχων. Υπό αυτή την έννοια:
  • Χάρτες. HUFES χρησιμοποιεί το Google Maps για να συμπεριλάβει χάρτες στην Ιστοσελίδα. Η ενσωμάτωση στους Χάρτες Google επιτρέπει στην Google να συλλέγει τη διεύθυνση IP του χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές της εν λόγω εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy
  • YouTube. Ο Ιστότοπος διαθέτει συνδέσμους προς το YouTube σε σχέση με βίντεο που συνδέονται με τις υπηρεσίες HUFES. Όπως αναφέρεται στην ενότητα 13 του παρόντος, με τη χρήση αυτών των συνδέσμων ο χρήστης εγκαταλείπει τον Ιστότοπο και ανακατευθύνεται στη σελίδα του YouTube. Ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές του YouTube στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy.
  • Facebook. HUFES έχει ενσωματώσει στοιχεία του Facebook στον Ιστότοπο. Συγκεκριμένα, η HUFES χρησιμοποιεί την πλατφόρμα διαφήμισης του Facebook. Η εταιρεία που διαχειρίζεται τις υπηρεσίες του Facebook είναι η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ. Ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές της εν λόγω εταιρείας στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://facebook.com/about/privacy/.
  • Instagram. Ο Ιστότοπος διαθέτει συνδέσμους προς το Instagram. Όπως αναφέρεται στην ενότητα 13 του παρόντος, με τη χρήση αυτών των συνδέσμων ο χρήστης εγκαταλείπει τον Ιστότοπο και ανακατευθύνεται στο Instagram. Ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές του Instagram στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://help.instagram.com/155833707900388.
  • Linkedin. Η Ιστοσελίδα διαθέτει συνδέσμους προς το Linkedin. Όπως αναφέρεται στην ενότητα 13 του παρόντος, με τη χρήση αυτών των συνδέσμων ο χρήστης εγκαταλείπει την Ιστοσελίδα και ανακατευθύνεται στο Linkedin. Ο χρήστης μπορεί να συμβουλευτεί την πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πτυχές της Linkedin στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
  • Google Analytics. Το HUFES χρησιμοποιεί το Google Analytics για αναλυτικά στοιχεία ιστότοπου. Αυτή η ενοποίηση περιλαμβάνει τη συλλογή της διεύθυνσης IP και των δεδομένων χρήσης του χρήστη από την Google. Οι χρήστες μπορούν να ανατρέξουν στην πολιτική απορρήτου και άλλες νομικές πληροφορίες του Google Analytics, επισκεπτόμενοι τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy
  • Γραμματοσειρές Google. Η HUFES ενσωματώνει τις γραμματοσειρές Google για να βελτιώσει την οπτική αισθητική του ιστότοπου. Αυτή η ενοποίηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη συλλογή πληροφοριών από την Google σχετικά με τη συσκευή και τη χρήση του χρήστη. Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν την πολιτική απορρήτου και πρόσθετες νομικές λεπτομέρειες των Γραμματοσειρών Google, επισκεπτόμενοι τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://policies.google.com/privacy

Κοινωνικά δίκτυα. HUFES χρησιμοποιεί επίσης κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook ή το Instagram, και έχει ενσωματώσει λειτουργίες αυτών των δικτύων στις υπηρεσίες της. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα κοινωνικά δίκτυα μόνο στο βαθμό που είναι εγγεγραμμένος σε αυτά και έχει πρόσβαση στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο με τον χρήστη του. Αυτά τα κοινωνικά δίκτυα έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και τους δικούς τους όρους και προϋποθέσεις, επί των οποίων η HUFES δεν έχει καμία παρέμβαση ή έλεγχο.

Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η εταιρεία HUFES μπορεί (και ότι η HUFES διατηρεί το δικαίωμα) να αποκαλύψει τα στοιχεία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Μεταβίβαση επιχείρησης: Εάν εμείς ή οι θυγατρικές μας αποκτήσουμε, συγχωνευθούμε ή επενδύσουμε σε άλλη εταιρεία, ή εάν κάποιο από τα περιουσιακά μας στοιχεία μεταβιβαστεί ή μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη εταιρεία, είτε στο πλαίσιο διαδικασίας πτώχευσης ή αφερεγγυότητας είτε με άλλο τρόπο, εμείς μπορεί να μεταφέρει τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς στην άλλη εταιρεία. Ως μέρος της διαδικασίας μεταβίβασης επιχείρησης, ενδέχεται να αποκαλύψουμε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς σε δανειστές, ελεγκτές και εξωτερικούς συμβούλους, συμπεριλαμβανομένων δικηγόρων και συμβούλων.
 • Συμμόρφωση με το νόμο: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να συμμορφωθούμε με το νόμο, μια δικαστική διαδικασία, μια δικαστική απόφαση ή άλλη νομική διαδικασία, όπως σε απάντηση δικαστικής εντολής ή κλήτευσης.
 • Προστασία και Διευκόλυνση Δικαιωμάτων: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν πιστεύουμε ότι είναι σκόπιμο να διερευνήσουμε, να αποτρέψουμε ή να αναλάβουμε δράση κατά παράνομων δραστηριοτήτων, ύποπτων απάτης, καταστάσεων που μπορεί να θέτουν πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου ή παραβιάσεις Όροι και Προϋποθέσεις ή αυτή η Πολιτική. Αυτή η αποκάλυψη μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων ως αποδεικτικών στοιχείων σε δικαστικές διαφορές στις οποίες εμπλέκουμε. Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν είναι απαραίτητο για να σας βοηθήσουμε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της HUFES και της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.
 • Λόγοι που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια, την εθνική άμυνα ή τη δημόσια υγεία: Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν βάσιμοι λόγοι που σχετίζονται με την ασφάλεια της κοινότητας, την εθνική άμυνα ή τη δημόσια υγεία, τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να αποκαλυφθούν.
 • Συγκεντρωτικές, ανώνυμες ή μη αναγνωρισμένες πληροφορίες: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε συγκεντρωτικές, ανώνυμες ή αποχαρακτηρισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς για οποιονδήποτε σκοπό επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Συγκατάθεση: Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τη συγκατάθεσή σας.
 1. Ασφάλεια - Πώς διασφαλίζουμε την ασφάλεια των δεδομένων

HUFES δηλώνει την πρόθεσή της να λάβει τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα για να εγγυηθεί την ασφάλεια, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR,, ,το LPDP της Αργεντινής,, ,LGPD,, ,CCPA,, ,VCDPA,, ,CPA,, ,CTDPA,, ,PIPEDA-CASL,, ,APA,, ,LFPDPPP,, ,Κολομβιανό Δίκαιο,, ,PDPA Singapore,, ,PDPA Thailand, and ,nFDPA Swiss, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση, η απώλεια, η διαβούλευση ή η μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία τους. Ειδικότερα, όλα τα παρεχόμενα πιστωτικά δεδομένα διαβιβάζονται μέσω SSL (Secure Socket Layer) και κρυπτογραφούνται στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας πληρωμών του παρόχου αυτών των υπηρεσιών πληρωμών. Αναφέρεται ότι τα πιστωτικά δεδομένα (αριθμός πιστωτικής κάρτας, μεταξύ άλλων) δεν αποθηκεύονται στους διακομιστές HUFES ή στο Google Drive. Προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών είναι συμβατικά υποχρεωμένος να τηρεί το απόρρητο των πληροφοριών.

HUFES δεν εγγυάται απόλυτο απόρρητο κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς δεν πρέπει να αποκλείεται η πιθανότητα να έχουν γνώση μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα που παρέχουν ασφάλεια δεν είναι απόρθητα και ότι ακόμη και όταν υιοθετούνται όλες οι εύλογες προφυλάξεις ασφαλείας, είναι δυνατόν να υποστούν χειραγώγηση, καταστροφή ή/και απώλεια πληροφοριών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί περιστατικό ασφαλείας και αυτό συνεπάγεται σημαντικό κίνδυνο για τον κάτοχο των δεδομένων, το γεγονός αυτό θα γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή ελέγχου, μαζί με τα διορθωτικά και ανακουφιστικά μέτρα που έχουν εφαρμοστεί ή/και πρόκειται να εφαρμοστούν.

Η HUFES δεν ευθύνεται για την απώλεια ή τη διαγραφή δεδομένων από τους χρήστες. Ομοίως, η HUFES δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για πιθανές ζημιές που προκαλούνται από ιούς υπολογιστών.

Τέλος, ο χρήστης πρέπει επίσης να λαμβάνει μέτρα για την προστασία των πληροφοριών του. Η HUFES επιμένει ότι πρέπει να λαμβάνετε κάθε προφύλαξη για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών όταν βρίσκεστε στο Διαδίκτυο. Τουλάχιστον, σας συμβουλεύουμε να αλλάζετε τον κωδικό πρόσβασής σας περιοδικά, χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών, και να βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείτε ένα ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης.

 1. Δικαιώματα του κατόχου των δεδομένων και διαδικασίες αντίδρασης στην άσκησή τους - Ποια δικαιώματα έχω ως κάτοχος των δεδομένων

Ο χρήστης που είναι κύριος των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, ακύρωσης, εναντίωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εμπιστευτικότητας και διαγραφής όσον αφορά τα προσωπικά του δεδομένα, σύμφωνα με την τις διατάξεις των άρθρων 15 και επόμενα της RGPD, τις διατάξεις του LPDP της Αργεντινής, τις διατάξεις της LGPD, οι διατάξεις του CCPA, οι διατάξεις του VCDPA, οι διατάξεις του CPA, οι διατάξεις του CTDPA, οι διατάξεις του PIPEDA-CASL, οι διατάξεις του APA, οι διατάξεις του LFPDPPP, οι διατάξεις της κολομβιανής νομοθεσίας, οι διατάξεις του PDPA-Σιγκαπούρη, οι διατάξεις του PDPA- Ταϊλάνδη, οι διατάξεις του nFDPA, κατά περίπτωση.
Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που απευθύνεται στο [email protected], ή με γραπτή ανακοίνωση προς τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων στην ακόλουθη διεύθυνση [email protected], ή με οποιαδήποτε από τις μεθόδους που προβλέπονται στους ισχύοντες κανονισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Η HUFES μπορεί να ζητήσει τα απαραίτητα στοιχεία για την επικύρωση της ταυτότητας του κατόχου των δεδομένων.

Η διαγραφή ορισμένων δεδομένων δεν θα προχωρήσει όταν θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στα νόμιμα δικαιώματα ή συμφέροντα τρίτων ή όταν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησης των δεδομένων.

Εάν βρίσκεστε στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τον ΕΟΧ και υπόκεινται σε εξαιρέσεις από την εθνική ή τοπική νομοθεσία, έχετε ορισμένα δικαιώματα προστασίας δεδομένων σε ορισμένες περιπτώσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα.

 • Ανακαλέστε τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους όταν έχουν δώσει προηγουμένως τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων.
 • Αντιρρησία στην επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία των Δεδομένων τους εάν η επεξεργασία πραγματοποιείται σε νομική βάση διαφορετική από τη συγκατάθεσή τους.
 • Πρόσβαση στα Δεδομένα τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να μάθουν εάν τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον Κάτοχο, να λάβουν αποκάλυψη σχετικά με ορισμένες πτυχές της επεξεργασίας και να λάβουν αντίγραφο των Δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Επαληθεύστε και αναζητήστε διόρθωση. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την ακρίβεια των Δεδομένων τους και να ζητήσουν την ενημέρωση ή τη διόρθωσή τους.
 • Περιορίστε την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν την επεξεργασία των Δεδομένων τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Κάτοχος δεν θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα του για κανέναν άλλο σκοπό εκτός από την αποθήκευσή τους.
 • Να διαγραφούν ή να αφαιρεθούν με άλλο τρόπο τα Προσωπικά τους Δεδομένα. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λάβουν τη διαγραφή των Δεδομένων τους από τον Κάτοχο.
 • Λάβουν τα Δεδομένα τους και τα μεταφέρουν σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τα Δεδομένα τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή και, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να τα μεταδίδουν σε άλλον ελεγκτή χωρίς κανένα εμπόδιο .
 • Υποβάλετε καταγγελία. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αξίωση ενώπιον της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων τους.
 1. Διορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Η HUFES διόρισε έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων για την εφαρμογή και τον έλεγχο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και τη σχέση με την εποπτική αρχή: NIKOLAOS ANGELETOS, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
 • Τηλέφωνο: +30 2421 105126
 1. Εκπαίδευση - Εκπαιδεύουμε

Το προσωπικό HUFES του οποίου τα καθήκοντα σχετίζονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκπαιδεύεται προκειμένου να διασφαλίζεται η καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων των κατόχων τους.

 1. Σύνδεσμοι προς τρίτους - Περιέχει ο ιστότοπός μας συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, με ή χωρίς διαφημιστικό περιεχόμενο, των οποίων οι πολιτικές απορρήτου είναι ξένες προς την HUFES. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν σχετίζονται με την HUFES και, η ύπαρξή τους σε καμία περίπτωση δεν προϋποθέτει ότι υπάρχει οποιουδήποτε είδους πρόταση, πρόσκληση ή σύσταση για την επίσκεψη των τόπων προορισμού ή οποιουδήποτε είδους σύνδεση ή συσχέτιση μεταξύ της HUFES και των εν λόγω ιστότοπων. Η HUFES δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη για το περιεχόμενο, τη χρήση και τις δραστηριότητες αυτών των συνδεδεμένων ιστοσελίδων, ούτε για ζημίες, τρέχουσες ή ενδεχόμενες, υλικές ή ηθικές, άμεσες ή έμμεσες, που υφίστανται οι χρήστες και προέρχονται από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες ή από τη σχέση που μπορεί να δημιουργήσουν οι χρήστες με τρίτους των οποίων οι υπηρεσίες έχουν δημοσιευθεί στην Ιστοσελίδα. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, κάθε σχόλιο σχετικά με αυτές τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες θα είναι χρήσιμο για την HUFES προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες ή/και να διασφαλίσει την ακεραιότητα της Ιστοσελίδας. Η HUFES δεσμεύεται να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει την ύπαρξη στην Ιστοσελίδα της συνδέσμων προς ιστοσελίδες με παράνομο περιεχόμενο.

 1. Απόρρητο παιδιών

Στην HUFES, αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας του απορρήτου των παιδιών. Η δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων είναι ακλόνητη. Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών, αλλά μόνο σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένης της λήψης της συγκατάθεσης των γονέων ή των κηδεμόνων, όπως απαιτείται.

Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και πιστεύετε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από το παιδί σας χωρίς την κατάλληλη συγκατάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως και θα λάβουμε άμεσα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.

Για κατοίκους της Καλιφόρνια: Δεν πουλάμε τα προσωπικά στοιχεία καταναλωτών της Καλιφόρνια που είναι 16 ετών ή νεότεροι, εκτός εάν έχουμε λάβει προηγούμενη γονική άδεια. Εάν το παιδί σας είναι κάτω των 13 ετών, επιμένουμε να λαμβάνουμε τη συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων. Εάν το παιδί σας είναι μεταξύ 13 και 16 ετών, μπορεί να επιλέξει να επιτρέψει την πώληση των προσωπικών του στοιχείων. Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μας που έχουν σχεδιαστεί για παιδιά θα ενσωματώνουν επαλήθευση ηλικίας και θα διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται οι απαραίτητες συναινέσεις.

Για κατοίκους ΕΕ: Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες ατόμων στην ΕΕ κάτω των 16 ετών χωρίς τη ρητή συγκατάθεση ενός γονέα ή κηδεμόνα. Οι ιστότοποι και οι υπηρεσίες μας που απευθύνονται σε παιδιά θα περιλαμβάνουν επαλήθευση ηλικίας και απαιτούν την κατάλληλη συγκατάθεση.

 1. Cookies - Χρησιμοποιούμε cookies;

Όταν ο χρήστης εισέρχεται στον Ιστότοπο, η HUFES μπορεί να αποθηκεύσει ορισμένες πληροφορίες στον υπολογιστή του με τη μορφή "cookie" ή παρόμοιου αρχείου. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για (i) την παρακολούθηση διαφημίσεων, (ii) τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας και (iii) τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει ότι για την πλοήγηση στον Ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο να επιτρέψει την εγκατάσταση των cookies που αποστέλλονται από τον Ιστότοπο. Αυτό μπορεί να απαιτείται μόνο σε σχέση με ορισμένες υπηρεσίες. Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του, να εμποδίσει την πρόσβαση στον υπολογιστή του είτε μέσω του προγράμματος περιήγησης είτε επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή όταν ερωτάται για τη δυνατότητα χρήσης cookies για τους σκοπούς αυτούς και σύμφωνα με την Πολιτική Cookies της HUFES.

Τα cookies είναι αρχεία πληροφοριών που ένας ιστότοπος ή ο πάροχος ορισμένων υπηρεσιών του ιστότοπου μεταφέρει στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του χρήστη μέσω του προγράμματος περιήγησης. Τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν προσωπικά τον χρήστη (αν και μπορούν να περιέχουν τη διεύθυνση IP του χρήστη), αλλά τους επιτρέπουν να αναγνωρίζουν το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη και να συλλαμβάνουν και να αποθηκεύουν ορισμένα δεδομένα (μεταξύ άλλων, το λειτουργικό σύστημα του χρήστη, το domain name του ιστότοπου από τον οποίο συνδέθηκε η Ιστοσελίδα). Η HUFES διατηρεί το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις με τρίτους για την ανάλυση και την κατανόηση των χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που συλλέγονται για άλλους σκοπούς εκτός από τη βελτίωση των υπηρεσιών της HUFES.

 1. Έγκριση

Η χρήση της Ιστοσελίδας από τον χρήστη συνεπάγεται τη γνώση και την πλήρη έγκριση της Πολιτικής Απορρήτου της HUFES και των Όρων και Προϋποθέσεων της HUFES, εφόσον υπάρχουν. Ομοίως, ο χρήστης αποδέχεται την Πολιτική Απορρήτου της HUFES και τους Όρους και Προϋποθέσεις της HUFES με τη συμπλήρωση του αιτήματος παροχής υπηρεσιών.

 1. Οι κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν συγκεκριμένα Δικαιώματα Απορρήτου;

Ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς διέπεται από τέτοιους νόμους, αυτή η ενότητα σας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ενδέχεται να σας στέλνουμε περιοδικά διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τα διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ακολουθώντας τις οδηγίες εξαίρεσης που περιέχονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστούν έως και 10 εργάσιμες ημέρες για να επεξεργαστούμε αιτήματα εξαίρεσης. Εάν εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενδέχεται να συνεχίσουμε να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τον λογαριασμό σας ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες έχετε ζητήσει ή λάβει από εμάς.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα διατηρηθούν μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για την περίοδο που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική. Κατά την αξιολόγηση των περιόδων διατήρησης, εξετάζουμε πρώτα εάν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και, εάν απαιτείται διατήρηση, εργαζόμαστε για τη διατήρηση των προσωπικών πληροφοριών για τη συντομότερη δυνατή περίοδο που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης για τις προσωπικές πληροφορίες, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών πληροφοριών, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών πληροφοριών, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες και εάν μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις.

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Ανάλογα με τη δικαιοδοσία στην οποία ζείτε, ενδέχεται να έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία:

 • Δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση και αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας τους.
 • Δικαίωμα αίτησης διαγραφής των προσωπικών σας στοιχείων.
 • Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή την ενημέρωση των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από τις «πωλήσεις» των προσωπικών σας στοιχείων και «κοινή χρήση» των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς διαφήμισης μεταξύ των πλαισίων (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία)
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από στοχευμένη διαφήμιση.
 • Δικαίωμα να περιορίσουμε τη χρήση των ευαίσθητων προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Δικαίωμα να μην υφίστανται παράνομες διακρίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να περιοριστούν ή να απορριφθούν σε ορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπου απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από την "πώληση" ή την "κοινή χρήση" των προσωπικών σας πληροφοριών μέσω σημάτων προτίμησης απορρήτου που αναγνωρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, όπως ο Παγκόσμιος Έλεγχος Απορρήτου (GPC), αλλά σημειώστε ότι αυτό το σήμα θα συνδεθεί με μόνο πρόγραμμα περιήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GPC και τον τρόπο χρήσης μιας επέκτασης προγράμματος περιήγησης ή προγράμματος περιήγησης που ενσωματώνει το σήμα GPC, ανατρέξτε στο https://globalprivacycontrol.org/.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ

Προκειμένου να προστατεύσουμε τα στοιχεία σας, θα επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα ενός αιτούντος πριν απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα. Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία, πρέπει να δώσετε το όνομα και το email σας. Θα σας κάνουμε τουλάχιστον μία ερώτηση και θα πρέπει να απαντήσετε μέσω email με τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση με βάση την προηγούμενη αλληλεπίδρασή σας μαζί μας. Εάν και πάλι δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα σας ενημερώσουμε και ενδέχεται να υποβάλουμε επιπλέον ερωτήσεις. Διαφορετικά, θα αναγνωρίσουμε το αίτημά σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αργότερα για την πλήρη απάντησή μας. Θα στείλουμε ερωτήσεις επαλήθευσης μόνο από το [email protected]. Πριν στείλετε μια απάντηση επαλήθευσης, ελέγξτε ξανά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που φαίνεται να είναι από εμάς, αλλά δεν προέρχεται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαλήθευσης που αναφέρεται παραπάνω, μην απαντήσετε. Οποιεσδήποτε πληροφορίες συλλέγουμε μέσω αυτής της διαδικασίας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για επαλήθευση καταναλωτή, διαδικασίες ασφαλείας ή πρόληψη απάτης. Θα διαγράψουμε τυχόν πληροφορίες επαλήθευσης το συντομότερο δυνατό μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Μπορείτε να ορίσετε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για λογαριασμό σας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

 • Πρέπει να παρέχετε στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο γραπτή άδεια για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για λογαριασμό σας.
 • Ενδέχεται να απορρίψουμε ένα αίτημα από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για λογαριασμό σας, εάν ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν υποβάλει αποδείξεις ότι αυτός, αυτός ή έχει εξουσιοδοτηθεί από εσάς να ενεργήσει για λογαριασμό σας, εάν ζητήσουμε τέτοια απόδειξη, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Ακόμα κι αν χρησιμοποιείτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για λογαριασμό σας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενδέχεται να απαιτήσουμε να επαληθεύσετε τη δική σας ταυτότητα απευθείας σε εμάς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

"Οικονομικό κίνητρο" σημαίνει πρόγραμμα, όφελος ή άλλη προσφορά, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε καταναλωτές ως αποζημίωση, για αποκάλυψη, διαγραφή, πώληση ή κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών.

Ο νόμος επιτρέπει οικονομικά κίνητρα ή διαφορά τιμής ή υπηρεσίας εάν σχετίζεται εύλογα με την αξία των δεδομένων του καταναλωτή. Μια επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει πώς το οικονομικό κίνητρο ή η διαφορά τιμής ή υπηρεσίας σχετίζεται εύλογα με την αξία των δεδομένων του καταναλωτή.

Η εξήγηση πρέπει να περιλαμβάνει:

 • μια καλή τη πίστη εκτίμηση της αξίας των δεδομένων του καταναλωτή που αποτελεί τη βάση για την προσφορά του οικονομικού κινήτρου ή της διαφοράς τιμής ή υπηρεσίας· και
 • περιγραφή της μεθόδου που χρησιμοποίησε η επιχείρηση για τον υπολογισμό της αξίας των δεδομένων του καταναλωτή.\n Μπορεί να αποφασίσουμε να προσφέρουμε ένα οικονομικό κίνητρο (π.χ. διαφορά τιμής ή υπηρεσίας) με αντάλλαγμα τη διατήρηση, την πώληση ή την κοινή χρήση των προσωπικών στοιχείων ενός καταναλωτή πληροφορίες.

Δεν προσφέρουμε οικονομικά κίνητρα για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών και δεν θα κάνουμε διακρίσεις εναντίον σας εάν ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία που ορίζεται στο Αυτή η Πολιτική Απορρήτου. Λάβετε υπόψη ότι η νόμιμη άρνηση ενός αιτήματος για πληροφορίες, η διαγραφή ή η εξαίρεση δεν εισάγει διακρίσεις, ούτε η επιβολή τέλους για υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα αιτήματα καταναλωτών, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

ΕΦΕΣΕΙΣ

Εάν αρνηθούμε να λάβουμε μέτρα σχετικά με το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για την απόφασή μας και το σκεπτικό πίσω από αυτό. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε έφεση στην απόφασή μας, παρακαλούμε να μας στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Εντός εξήντα (60) ημερών από την παραλαβή της προσφυγής, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για οποιαδήποτε ενέργεια ελήφθη ή δεν ελήφθη ως απάντηση στην ένσταση, συμπεριλαμβανομένης γραπτής εξήγησης των λόγων για τις αποφάσεις. Εάν η έφεσή σας απορριφθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Εισαγγελέα για να υποβάλετε καταγγελία.

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ

Το άρθρο 1798.83 του Αστικού Κώδικα Καλιφόρνιας, γνωστό και ως νόμος «Shine The Light» επιτρέπει στους χρήστες μας που είναι κάτοικοι Καλιφόρνιας να ζητούν και να λαμβάνουν από εμάς, μία φορά το χρόνο και δωρεάν, πληροφορίες σχετικά με κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών (εάν υπάρχουν) που αποκαλύπτουμε σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ και τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των τρίτων με τα οποία μοιραστήκαμε προσωπικές πληροφορίες κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια και θέλετε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, υποβάλετε το αίτημά σας γραπτώς σε εμάς χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, διαμένετε στην Καλιφόρνια και έχετε εγγεγραμμένο λογαριασμό στις Υπηρεσίες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αφαίρεση των ανεπιθύμητων δεδομένων που δημοσιεύετε δημόσια στις Υπηρεσίες. Για να ζητήσετε την αφαίρεση τέτοιων δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω και συμπεριλάβετε τη σχετική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Με τον λογαριασμό σας και μια δήλωση ότι διαμένετε στην Καλιφόρνια. Θα βεβαιωθούμε ότι τα δεδομένα δεν εμφανίζονται δημόσια στις Υπηρεσίες, αλλά λάβετε υπόψη ότι τα δεδομένα ενδέχεται να μην αφαιρεθούν πλήρως ή πλήρως από όλα τα συστήματά μας (π.χ. αντίγραφα ασφαλείας κ.λπ.)."

 1. Τροποποιήσεις - Είναι αυτή η πιο πρόσφατη έκδοση;

Αυτή είναι η τρέχουσα έκδοση του HUFES Πολιτική απορρήτου, που ενημερώθηκε στις 20/03/2024.

HUFES μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τέτοιες τροποποιήσεις θα ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στον Ιστότοπο ή όταν κοινοποιηθούν στους χρήστες με οποιοδήποτε μέσο, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο. Ο χρήστης οφείλει να ενημερώνεται για τους όρους που περιλαμβάνονται εδώ, εισερχόμενος σε τακτά χρονικά διαστήματα. POWERED BY

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221