08:39
07/06/2014
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

23 Μαΐου 2014

8.30-9.30 Προσέλευση – Εγγραφές – Καφές

9.30-10.30 Αγιασμός

Χαιρετισμοί Επισήμων

10.30-10.45 Εισαγωγή στη Σχολή RayHoodAssociate

Ομιλητής Κύριος RAY HOOD MBIE - Ταριχευτής (Μέλος του

Βρετανικού Ινστιτούτου Ταριχευτών)

10.45-11.30 Εισαγωγή στην Αρχαία και Σύγχρονη μέθοδο Ταρίχευσης

Ομιλητής Κύριος RAY HOOD

11.30-13.30 Σύγχρονες Μέθοδοι Ταρίχευσης

Ομιλητής Κύριος SCOTT GRIGSBY MBIE – (Τέως Πρόεδρος του Βρετανικού Ινστιτούτου Ταριχευτών)

13.30-15.00 Μεσημεριανό

15.00-15.30 Η ιστορία του B.I.F.D. (Βρετανικό Ινστιτούτο Λειτουργών Κηδειών)

Η ανάγκη για πιστοποιητικά Πανεπιστημιακού επιπέδου και Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (CPD)

Ομιλήτρια Κυρία SALLY WALTON – FD (Πρόεδρος του BIFD)

15.30-16.15 Εισαγωγή στην Υπηρεσία -Σκηνοθεσία Κηδείας και τι προσφέρεται στους συμμετέχοντες (στα σεμινάρια)

Το πιστοποιητικό, το Πρόγραμμα Σπουδών και οι διδακτικές μονάδες (με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης)

Σύγκριση με άλλα πιστοποιητικά επαγγελματικής κατάρτισης στη Βρετανία.

Ομιλητής Κύριος David Parslow – Εκπαιδευτής του BIFD

16.15-16.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕΣ

16.45-17.15 Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτέα Ύλη,

Εξ αποστάσεως μέθοδος διδασκαλίας, τελική αξιολόγηση

(εξέταση) και πώς θα διεξαχθεί στην Ελλάδα.

Κύριος DAREK CASE – Εκπαιδευτής του BIFD

17.15-18.00 Συζήτηση - Ερωτήσεις

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

24 Μαΐου 2014

9.00-9.30 Διαχείριση του ανθρώπινου σώματος σε αποσύνθεση

Ομιλητές Κύριοι RAY HOOD + SCOTT GRIGSBY

9.30-10.30 Πρόγραμμα Σπουδών Ταρίχευσης

Κύριοι SCOTT GRIGBY + RAY HOOD

10.30-11.00 Διάλειμμα – Καφές

11.00-12.00 Συνεχής Επαγγελματική Ανάπτυξη

Ομιλητής Κύριος RAY HOOD - MΒΙΕ

12.00-13.00 Μεσημεριανό

13.00-13.30 Πρόγραμμα Σπουδών και Διδακτέα Ύλη, απαιτούμενες εκθέσεις και πρακτική εξάσκηση

Ομιλητής Κύριος DAVID PARSLOW (Εκπαιδευτής του BIFD)

13.30-14.00 Η Ιστορία του BIFD και της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Ομιλήτρια Κυρία SALLY WALTON – Πρόεδρος του BIFD

14.00-14.30 Γενική παρουσίαση της αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών πιστοποιητικού και της επιτήρησης εκθέσεων και δοκιμίων. Δομή και το περιεχόμενο της τελικής εξέτασης για το Δίπλωμα, παρουσίαση και εξέταση.

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση.

Κύριος DAREK CASE – (Εκπαιδευτής του BIFD)

14.30-15.00 Διάλειμμα – Καφές

15.00-15.30 Κολέγιο Birkbeck: επεξήγηση των διαθέσιμων προγραμμάτων σπουδών (διδακτικές ενότητες) και χρονοδιαγραμμάτων.

Ομιλητής Κύριος David Parslow – Εκπαιδευτής του BIFD

15.30-16.15 Συζήτηση - Ερωτήσεις

Απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης &

πιστοποιητικών μελών (Ελληνική Ένωση Λειτουργών

Κηδειών και Ταριχευτών Ελλάδος )

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221