Διαβάστε σε ηλεκτρονική μορφή την έντυπη έκδοση του περιοδικού του Παγκόσμιου Οργανισμού Λειτουργών Γραφείων Κηδειών FIAT-IFTA, THANOS.

http://magazine.thanos.org/thanos-magazine-82/page/1