international-committee-of-the-red-cross-icrc-vector-logo
09:58
14/02/2021
Συνάντηση λειτουργών με τον Ιερατικό Προϊστάμενο των Κοιμητηρίων “Αναστάσεως του Κυρίου”

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, συνάντηση του Ιερατικού Προϊσταμένου των Κοιμητηρίων “Αναστάσεως του Κυρίου” Αρχιμανδρίτη π. Νικόλαου Παπαγεωργίου με τον Αντιπρόεδρο Μακεδονίας Νέστωρα Νικολόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Μακεδονίας Χρήστο Παντέλης, παρουσία και λειτουργών κηδειών της περιοχής.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και τονίστηκε η ανάγκη τήρησης των όσων συμφωνήθηκαν, σχετικά με την τέλεση εξόδιων ακολουθιών.

Στη συνάντηση επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι, οι άνθρωποι σε ιδιαίτερες στιγμές, δυσκολεύονται να βάλουν τη λογική να πρυτανεύσει και μπορεί εύκολα να παρασυρθούν στην υπερβολή, ωστόσο οι τελετές δε θα πρέπει να μετατρέπονται σε κοινωνικές εκδηλώσεις .

Ειδικότερα αποφασίστηκε ότι:

1. Ἔξω ἀπό τόν Ἱερό Ναό δέν θά τοποθετοῦνται πλέον σκίαστρα (τέντες) γιά κανέναν λόγο.

2. Οἱ ἀνθοστολιστές καί τά γραφεῖα δέν θά παρκάρετε στόν δρόμο μπροστά ἀπό τόν Ναό. Μπροστά στόν Ναό θά ὑπάρχουν αὐτοκίνητα ἰδιωτικῆς χρήσεως καί οἱ νεκροφόρες.

3. Ἐάν ἐπιθυμεῖτε νά ἔλθει ἱερέας νά τελέσει τρισάγιο πρό τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας στά νεκροστάσια τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης ἥ σέ αὐτά τῶν οἴκων τελετῶν, θά προσφέρετε τό ἀνάλογο φιλοδώρημα, τό ὀποῖο ἐπέχει θέση ἐθιμικοῦ δικαίου.

4. Ὁ στολισμός ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ δέν ἐπιτρέπεται νά ὑπερβαίνει τίς ἕξι ἀνθοσυνθέσεις, συμπεριλαμβανομένου στήν προσμέτρηση καί τοῦ Σταυροῦ ἐξ ἀνθέων. Ἐμεῖς θά προτρέπαμε τέσσερις ἀνθοσυνθέσεις, μαζί καί με τόν Σταυρό στήν κεφαλή τοῦ κεκοιμημένου, δηλαδή στό σύνολο πέντε.

5. Στά πόδια τοῦ νεκροῦ θά τοποθετεῖτε ἕνα μόνο κερί μέ τόν μεταλλικό Σταυρό.

6. Ὁ στολισμός δέν ἐπιτρέπεται νά διενεργεῖται τό νωρίτερο 20 ́ πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῆς πρώτης πρωινῆς καί τῆς πρώτης ἀπογευματινῆς, διότι εἶναι εὐνόητο ὅτι δέν μποροῦμε νά μετατρέψουμε τόν ναό σέ νεκροστάσιο.

7. Ὅσοι ἐμπλέκονται στά τῶν τελετῶν πρέπει νά εἶναι εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι. Μέ σορτσάκια, ἀμάνικα μπλουζάκια κ.λπ. δέν μπορεῖ κάποιος νά εἰσέρχεται στόν Ναό.

8. Ὅση ὥρα τελεῖται ἡ ἀκολουθία, παρακαλῶ νά μήν καπνίζετε, φωνασκεῖτε, θορυβεῖτε ἀτάκτως ἤ πίνετε καφέ πέριξ τοῦ Ναοῦ. Ὁ σεβασμός μας στόν πόνο τῶν ἄλλων πρέπει νά εἶναι δεδομένος καί ὄχι ἀναζητήσιμος.

9. Τά φέρετρα θά παραμένουν ἀνοιχτά καί σέ καμία περίπτωση δέν θά κλείνουν, μέ ἐξαίρεση μόνο τίς περιπτώσεις τῶν σοβαρῶν ἀτυχημάτων. Ἐάν ἡ οἰκογένεια δέν ἐπιθυμεῖ νά εἶναι ἀνοιχτό τό φέρετρο, παρακαλῶ ἐσεῖς νά τούς ἐνημερώνετε ὅτι αὐτό ὁρίζει ἡ παράδοση τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία λέει: «δεῦτε τελευταῖον ἀσπασμόν δῶμεν ἀδελφοί τῷ θανόντι» καί ὄχι «τῷ φερέτρῳ». Ἄλλωστε, τόσον καιρό ἐσεῖς πάλι οἱ ἴδιοι τούς συμβουλεύατε νά δεχθοῦν τήν μέχρι πρότινος ἀπόφαση νά εἶναι τά φέρετρα κλειστά· ἀφοῦ μπορούσατε νά καταφέρετε τό ἕνα, εἶμαι ἀπόλυτα πεπεισμένος ὅτι μπορεῖτε καί τό ἄλλο.

10. Τά καπάκια τῶν φερέτρων θά τοποθετοῦνται ἐκτός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

11. Στούς ἐνταφιασμούς θά ἔχετε στό φιαλίδιο κρασί καί λάδι, καί ὄχι μόνο κρασί. Ἡ Ἐκκλησία ὁρίζει νά ρίπτεται στό λείψανο κανδύλα. Ἡ κανδύλα κανονικά ἀνάπτεται μέ κρασί καί λάδι, καί αὐτός εἶναι ὁ λόγος πού ἐκχέουμε κρασί καί λάδι. Μαζί σας θά ἔχετε καί φορητό θυμιατό ἀναμμένο.

12. Τρισάγια στούς οἴκους τελετῶν ἤ ἐξόδιοι ἀκολουθίες σε κεκοιμημένους πού επέλεξαν τήν καύση ἀπαγορεύονται κατηγορηματικῶς, σύμφωνα καί μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

13. Θά τηρεῖται κανονικά τό ὡράριο ἑκάστης ἐξοδίου.

14. Σέ κάθε ἐξόδιο ἀκολουθία θά παρίσταται μόνο ἕνας ἱερέας, χωρίς νά ἔχετε τήν ἔγνοια γιά περαιτέρω οἰκονομική ἐπιβάρυνση.

15. Οἱ ἱερεῖς τῶν κοιμητηρίων δέν θά ἐξέρχονται τῶν κοιμητηρίων γιά νά μεταβοῦν σέ ἐνορίες, προκειμένου νά παραλάβουν σορούς. Οἱ σοροί ἤ θά ἔρχονται συνοδείᾳ τῶν ἱερέων τῶν ἐνοριῶν ἤ ἀσυνόδευτοι.

16. Ἱερεῖς ἐκτός αὐτῶν πού διακονοῦν στό κοιμητήριο, οἱ ὀποῖοι ἐπιθυμοῦν νά λάβουν μέρος σέ ἐξόδιο ἀκολουθία θά πρέπει νά ἔχουν τήν σχετική ἄδεια.

17. Ὅταν προσέρχεσθε στό γραφεῖο γιά νά λάβετε τήν σχετική ἀπόδειξη, θά προσκομίζετε καί θά παραδίδετε καί ἀντίγραφο τῆς ληξιαρχικῆς πράξης θανάτου, ὅπου ἐπάνω δεξιά θά ἀναγράφεται ὁ τάφος.

18. Γιά νά ἐκφωνηθεῖ σέ κάποιον ἐπικήδειος λόγος, πρέπει νά ὑπάρξει νωρίτερα συνεννόηση μαζί μου.

19. Τά μνημόσυνα, μετά τίς 15 Μαΐου 2021 καί ἑξῆς, θά εἶναι μόνο ὁμαδικά καί ὄχι ἀτομικά.

international-committee-of-the-red-cross-icrc-vector-logointernational-committee-of-the-red-cross-icrc-vector-logo
Πρόσφατα Άρθρα 
SMS 13033
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
 Αποστολή SMS
Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας μήνυμα SMS στον αριθμό 13033 χωρίς χρέωση.
Το SMS πρέπει να είναι της μορφής:
X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίαςόπου Χ ο λόγος εξόδου 
με τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5, 6 που αντιστοιχεί στις παρακάτω αιτιολογίες:

1. Μετάβαση σε φαρμακείο ή επίσκεψη στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
2. Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ), όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους.
3. Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
4. Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη.
5. Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) υπό τους όρους που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας στην τελευταία αυτή περίπτωση την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου.
Θα λαμβάνετε ως απάντηση:
Μετακίνηση κενό X κενό ονοματεπώνυμο και διεύθυνση κατοικίας
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221
Top