15:12
29/06/2022
Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος στον ΕΦΚΑ

Συνάντηση με στελέχη του e-ΕΦΚΑ, είχε την Τετάρτη 29 Ιουνίου, η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Νίκος Αγγελέτος, ο Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Παναγιώτου, ο Αντιπρόεδρος Αττικής Θωμάς Μακρής και ο Οικονομικός επόπτης Θωμάς Κωνσταντέλος. Από πλευράς του e-ΕΦΚΑ, μετά από πρόταση του αρμόδιου Υποδιοικητή e-ΕΦΚΑ κ. Παγώνη, συμμετείχαν τα στελέχη η Γενική Διευθύντρια Παροχών Υγείας κ. Αγαδάκου, η Πρ/νη Δ/νσης Α΄ Παροχών κ. Ζάχου και η Πρ/νη Β' Τμήματος Εξόδων Κηδείας κ. Μηλάτου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, τέθηκαν διάφορα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Ειδικότερα, τονίστηκε ότι κάθε επιχείρηση γραφείου κηδειών, οφείλει να είναι εγγεγραμμένη στο ΓΕΜΗ, προκειμένου να υποβάλει παραστατικά εξόδων κηδείας των θανόντων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ, ενώ όσον αφορά στα έξοδα κηδείας ΟΓΑ, η υπηρεσία ενημέρωσε την Ένωση Λειτουργών, ότι έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεμείς αιτήσεις.

Επίσης στο αμέσως επόμενο διάστημα, ο e-ΕΦΚΑ, θα ενημερώσει εγγράφως την Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος σχετικά με τις δαπάνες που καλύπτονται από την έννοια των εξόδων κηδείας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221