11:54
01/08/2016
Συνάντηση της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος με την Υφυπουργό Μαρίνα Χρυσοβελώνη(+photos)

Την απόσυρση της εγκυκλίου που έχει υπογράψει Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών σύμφωνα με την οποία, δεν απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης νεκροφόρας με ή χωρίς αντάλλαγμα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για όχημα ειδικού σκοπού, και η παραχώρηση τέτοιων οχημάτων δεν προβλέπεται από το Νόμο κι επισείει τσουχτερά πρόστιμα, ζήτησε αντιπροσωπεία της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, σε συνάντηση που είχε με την Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Μαρίνα Χρυσοβελώνη την Παρασκευή 29 Ιουλίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Νίκος Αγγελέτος, ο Γενικός Γραμματέας Μιχάλης Παναγιώτου, ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Λειτουργών Βασίλης Νιζάμης και οι Αντιπρόεδροι Αλέξανδρος Παπαδάκης (αρμόδιος για την Κεντρική και Στ. Ελλάδα), Γιώργος Τάγκας (αρμόδιος το Νομό Θεσπρωτίας και τα Ιόνια Νησιά), Κωνσταντίνος Ρωμέλιος (αρμόδιος για τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής), και Χριστόφορος Τσιντζέλης (αρμόδιος ια την Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας).

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Αγγελέτος πρόσφερε εκ μέρους της Ένωσης, μία εικόνα της Παναγίας στην Υφυπουργό.

Ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης κ. Νιζάμης, εξήγησε στην κ. Χρυσοβελώνη, ότι σκοπός της Ένωσης είναι η διασφάλιση της νομιμότητας του λειτουργήματος που διατελούν οι λειτουργοί των γραφείων κηδειών. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι βάσει Νόμου προβλέπεται η επιβολή τσουχτερών προστίμων για όσους παραχωρούν νεκροφόρες(οχήματα ειδικού σκοπού) και η συγκεκριμένη εγκύκλιος δεν απαγορεύει την παραχώρησή τους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, γεγονός που επιτρέπει στο να ανθήσει η παρανομία στο λειτούργημα, χαρακτηρίζοντας την εγκύκλιο νομικά έωλη, ατεκμηρίωτη κι αβάσιμη.

Από την πλευρά της η Υφυπουργός, τόνισε ότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα και δεσμεύτηκε να το εξετάσει άμεσα.

Ειδικότερα στην ενημερωτική επιστολή που κατέθεσε η Ένωση Λειτουργών, αναφέρει τα εξής:
ΠΡΟΣ
κ. Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Μαρίνα Χρυσοβελώνη

ΘΕΜΑ: "Ανάκληση εγγράφου - παύση ισχύος εγκυκλίου”
ΣΧΕΤ.: α) Η με αριθ.πρωτ. 659/3-6-2015 αίτησή μας
β) Η με αριθ.πρωτ. 746/19-4-2016 επιστολή μας
γ) Η με αριθ.πρωτ. 755/22-6-2016 επιστολή μας

κ.Υπουργέ,
αναφορικά με το ζήτημα εάν επιτρέπεται η παραχώρηση, μετά ή άνευ ανταλλάγματος, της χρήσης νεκροφόρας, με την α΄ σχετική είχαμε αιτηθεί «όπως μας καταστήσετε εγγράφως γνωστό εάν είναι κατά νόμον επιτρεπτή: α) η παραχώρηση της χρήσης νεκροφόρας από τον αναγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας ιδιοκτήτη της, με ή χωρίς αντάλλαγμα, προς αλλότριο της ιδιοκτησίας εκμεταλλευτή γραφείου τελετών και β) η χρήση νεκροφόρας από τον μη αναγραφόμενο στην άδεια κυκλοφορίας ιδιοκτήτη της, ανεξαρτήτως εάν του παραχωρήθηκε η χρήση της από τον ιδιοκτήτη της με ή χωρίς αντάλλαγμα και τέλος ποιές είναι οι προβλεπόμενες πιθανές συνέπειες (λ.χ. ποινικές και διοικητικές) και σε βάρος ποίου, σε περίπτωση που η χρήση αυτή τυγχάνει παράνομη;».

Επί του ανωτέρω αιτήματός μας εξεδόθη στις 31/7/2015 η υπ’αριθ.πρωτ. 35750/1372/2015 έγγραφη απάντηση του Τμήματος Γ΄ Τεχ/γιας & Εγκρίσεων Τύπου Οχημάτων Ειδικής Χρήσης & Εξαρτημάτων της Δ/νσης Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου σας, σύμφωνα με την οποία «σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται από τον εκμεταλλευτή του Γραφείου Τελετών, η παραχώρηση με ή χωρίς αντάλλαγμα της χρήσης οχημάτων Ειδικής χρήσης – Ειδικού Σκοπού για μεταφορά νεκρών».
Ακολούθως, το Τμήμα Αστικών Μεταφορών της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών του Υπουργείου σας με την με αριθ.πρωτ. οικ Α 16370/1082/5-4-2016 εγκύκλιό του (ΑΔΑ: 76ΡΣ4653ΟΞ-ΛΡΜ), που τιτλοφορείται «Διευκρινίσεις επί θεμάτων λειτουργίας οχημάτων ειδικής χρήσης που προορίζονται για τη μεταφορά νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό (Νεκροφόρες), σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο» έλαβε εκ διαμέτρου αντίθετη στάση, αναφέροντας σαφώς ότι «Σε συνέχεια ερωτημάτων προς την υπηρεσία μας αναφορικά με θέματα λειτουργίας οχημάτων ειδικής χρήσης που προορίζονται για τη μεταφορά νεκρών και διαθέτουν προς το σκοπό αυτό ειδικό εξοπλισμό (Νεκροφόρες) και, ειδικότερα, περί της δυνατότητας εκμίσθωσης αυτών από τα νομικά πρόσωπα στο όνομα των οποίων νομίμως έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών τους, ήτοι Γραφεία Τελετών, σε έτερα νομικά πρόσωπα που εκτελούν το ίδιο έργο, σας ενημερώνουμε ότι από το ισχύον σχετικό θεσμικό πλαίσιο δεν προκύπτει οποιοσδήποτε σχετικός περιορισμός», τουτέστιν ότι επιτρέπεται η εκμίσθωση νεκροφόρων από ένα γραφείο τελετών, στο οποίο ανήκει, σε άλλο!!

Αναγκαστήκαμε για το λόγο αυτό απευθυνόμενοι προς το εκδόσαν το προηγούμενο έγγραφο Τμήμα αρχικώς με την β΄ σχετική και εφόσον δεν λάβαμε απάντηση, ακολούθως με την γ΄ σχετική να αναφέρουμε αυτολεξεί τα ακόλουθα:
“Συνεπεία του γεγονότος ότι δεν λάβαμε μέχρι και σήμερα απάντηση επί του ανωτέρω σχετικού μας και προκειμένου να αρθεί η προκληθείσα σύγχυση και οι αναμενόμενες παρερμηνείες με το με αριθ.πρωτ. οικ Α 16370/1082/5-4-2016 διευκρινιστικό, όπως τιτλοφορείται, έγγραφό σας, σύμφωνα με το οποίο υπονοείτε σαφώς ότι επιτρέπεται η εκμίσθωση νεκροφόρων από ένα γραφείο τελετών, στο οποίο ανήκει, σε άλλο, εφόσον σύμφωνα με «το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν προκύπτει οποιοσδήποτε σχετικός περιορισμός», επαναφέρουμε δια της παρούσης το υποβληθέν με την ανωτέρω επιστολή αίτημά μας.

Ειδικότερα, έχοντας υπόψη την παρ. Η2 του ν. 4093/2012 (Φ.Ε.Κ. 222 Α΄), την Κ.Υ.Α. 15732/13.11.2012 (Φ.Ε.Κ. 3053 Β΄) περί των όρων και των προϋποθέσεων «εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων» και της Κ.Υ.Α. 16597/31.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2156/31.12.2010) περί των όρων και των προϋποθέσεων «σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό», θα σας παρακαλούσαμε να επισημάνετε με νεότερο έγγραφό σας και προωθήσετε αυτό προς όλους τους παραλήπτες και του αρχικού ως άνω εγγράφου σας:
1) υφίσταται και εάν ναι, ποιο το ισχύον νομικό καθεστώς, το οποίο ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις μίσθωσης μίας νεκροφόρας;
2) εάν η μίσθωση αυτή συμπεριλαμβάνει και τον οδηγό ή χωρίς οδηγό και ποιες οι διαφορές της μίας από την άλλη περιπτώσεις ;
3) η εκμίσθωση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων καλύπτεται από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας γραφείων τελετών, που χορηγείται σύμφωνα με την Υ.Α. ΑΙβ/2706 (Υγείας) της 28.3/28.4.83 «Ίδρυση και λειτουργία Γραφείων Τελετών (Κηδειών), φερετροποιείων και Αποθηκών φερέτρων» (Β΄ 230) ή απαιτείται η λήψη ειδικής άδειας λειτουργίας επιχείρησης εκμίσθωσης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων με ή χωρίς οδηγό και
4) εάν απαιτείται πράγματι ειδική άδεια, ποιες οι συνέπειες σε περίπτωση μη λειτουργίας με απαιτούμενη άδεια;”

κ.Υπουργέ,
ανεξαρτήτως του νομικού χαρακτηρισμού, που έχει προσδώσει το προμνησθέν Τμήμα του Υπουργείου σας, αλλά και η υπογράφουσα αυτό κ.Πέρκα, στο ανωτέρω διευκρινιστικό έγγραφο, θεωρούμε ότι τυγχάνει παντελώς αόριστο, ασαφές, νομικά ατεκμηρίωτο και σε κάθε περίπτωση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία υποτίθεται πως ερμηνεύει και επικαλείται, αιτία που επιτάσσει, προς αποφυγήν εκνόμων καταστάσεων, την άμεση ανάκλησή του, δοθέντος ότι έχει προκληθεί η μέγιστη σύγχυση μεταξύ των μελών μας, ενώ άλλοι έχουν αρχίσει ή και συνεχίζουν να επιδίδονται στην δραστηριότητα της εκμίσθωσης νεκροφόρων, με τις ευλογίες πλέον του Υπουργείου σας!!

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Αγγελέτος Νικόλαος Παναγιώτου Μιχαήλ

ENOSI LEITOYRGON GRAFEION KHDEION ME XRYSOVELONH2 ENOSI LEITOYRGON GRAFEION KHDEION ME XRYSOVELONH3 ENOSI LEITOYRGON GRAFEION KHDEION ME XRYSOVELONH5

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221