20:34
25/07/2017
Τροπολογία στη Βουλή προώθησε η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος για εγκατάσταση και λειτουργία ψυκτικών θαλάμων - νεκροθαλάμων από ιδιώτες (video)

Η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες των συναδέλφων – μελών της και κυρίως την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, έχει δεσμευτεί για την προώθηση ζητημάτων προς την κεντρική διοίκηση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος με το νομικό τμήμα της και τον νομικό σύμβουλο Βασίλη Νιζάμη και σε αγαστή συνεργασία με τον ανεξάρτητο Βουλευτή Β’ Αθηνών Γιώργο Καρρά, προώθησε το ζήτημα εγκατάστασης και λειτουργίας ψυκτικών θαλάμων από ιδιώτες, ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα των ιδιοκτητών γραφείων κηδειών.

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής κ. Καρράς, στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής της Βουλής, κατέθεσε τροπολογία – προσθήκη, στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΔΕΥΑ – Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ – Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας – Μητρώο Πολιτών κι άλλες διατάξεις», για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυκτικών νεκροθαλάμων από ιδιώτες.

Στην αιτιολογική έκθεση ο Βουλευτής ανέφερε ότι η ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας που σχετίζεται με την ταφή των νεκρών, δεδομένης της επιλογής της μετά θάνατον διάθεσης του σώματος, που αποτελεί ενάσκηση του δικαιώματος, που συνάδει με την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας κατά το άρθρο 5 παρ.1 Συντάγματος, επέβαλλε την αναγκαιότητα της διάταξης του άρθρου 133 του παρόντος Σχεδίου Νόμου, σύμφωνα με την οποία παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης λειτουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών και από ιδιώτες.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, που είναι αναγκαία για τη βελτίωση των συνθηκών συντήρησης ενός νεκρού, ως αίτημα των συγγενών του για φροντίδα και την περιποίηση αυτού, όπως του αρμόζει επιτακτική κρίνεται η ανάγκη να ρυθμισθεί νομοθετικά και η εγκατάσταση και η λειτουργία ψυκτικών νεκροθαλάμων από ιδιώτες.
Ως γνωστών μέχρι σήμερα με την Υπουργική Απόφαση Α5/1210/1978 – ΦΕΚ Β_424/10-5-1978 στο άρθρο 10 παρ. 1 αυτής ορίζεται: Κοιμητήρια που ανήκουν σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο νεκροθάλαμο, για την προσωρινή τοποθέτηση των νεκρών μέχρι την ταφή.
Δεδομένου ότι:
Οι ΟΤΑ α’ βαθμού σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν να επωμιστούν και να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος περιπτώσεων, δεδομένων των ελλείψεων ψυκτικών νεκροθαλάμων στα κοιμητήρια με το κύριο όγκο των προβλημάτων να εντοπίζεται στην επαρχία, αν ληφθεί μάλιστα υπόψη ότι στα ΚΑΝ που θα λειτουργούν ιδιώτες, δεν γίνεται χρήση των δημοτικών κοιμητηρίων.
Οι σύγχρονες ανάγκες και οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές συντήρησης ενός νεκρού πρέπει να εναρμονιστούν με βάση τα ευρωπαϊκά πλαίσια και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς, που σηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συνεπώς με την παρούσα τροπολογία προτάθηκε να προβλεφθεί νομοθετικά η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργίας ψυκτικών νεκροθαλάμων από ιδιώτες και πέραν των χώρων των κοιμητηρίων υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 19 του ν.3985/2011
Στον τίτλο του άρθρου 133 του σχεδίου νόμου να προστεθούν οι λέξεις «Εγκατάσταση και λειτουργία ψυκτικών νεκροθαλάμων από ιδιώτες». Στο άρθρο 113 να προστεθεί τρίτη παράγραφος ως εξής: «Είναι δυνατή η εγκατάσταση και λειτουργία ψυκτικών νεκροθαλάμων από ιδιώτες και πέραν των χώρων κοιμητηρίων τηρουμένων των όρων και των προϋποθέσεως της παρ1. Του άρθρου 19 του ν.3982/2011.

Διαβάστε την τροπολογία
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ_ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΙ
Οι προσθήκες εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει για την άμεση ανταπόκριση στο παραπάνω θέμα τον Βουλευτή Γιώργο Καρρά κι αναμένει την απόφαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου που αναμένεται να συνεδριάσει εντός των επόμενων ημερών.

Δείτε το βίντεο από την τοποθέτηση του Βουλευτή:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221