15:32
15/04/2019
Από το φθινόπωρο τα ηλεκτρονικά τιμολόγια

Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου έως το φθινόπωρο να τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η πιλοτική υποδομή για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.

Στόχος της ηγεσίας της ΑΑΔΕ και της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών είναι να μην υπάρχουν πλέον χειρόγραφα παραστατικά, αλλά τιμολόγια, δελτία αποστολής και άλλα παραστατικά να αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων και να ακολουθούν διασταυρώσεις μεταξύ πελατών και προμηθευτών.

Έτσι, οι ελεγκτές θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο και ανά πάσα στιγμή να διασταυρώνουν αλλά και να συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τις συναλλαγές που εμφανίζονται να πραγματοποιούν συγκεκριμένοι κλάδοι της οικονομίας, με έμφαση σε αυτούς που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά φοροδιαφυγής.

Το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ προβλέπει τριών ειδών διασταυρώσεις επί των ηλεκτρονικών τιμολογίων και συγκεκριμένα:

Το πρώτο στάδιο θα είναι η λήψη από την αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ, των συναλλαγών και ο πρώτο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων.
Το δεύτερο στάδιο θα προβλέπει την επιβεβαίωση της συναλλαγής μεταξύ των αντισυμβαλλόμενων, εάν δηλαδή και οι δύο έχουν δηλώσει τα ίδια στοιχεία για την ίδια συναλλαγή.
Το τρίτο στάδιο ελέγχου προβλέπει την επιβεβαίωση της πληρωμής της συναλλαγής, με την μεταφορά του ποσού της αξίας μέσω των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζονται οι συναλλασσόμενοι.
Το σύστημα των ηλεκτρονικών τιμολογίων είναι το πρώτο βήμα πριν η ΑΑΔΕ δρομολογήσει την άμεση είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και τον Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον εν λόγω σχεδιασμό, το Δημόσιο θα παρακρατά από το ποσό της απόδειξης το 24% και στη συνέχεια θα το συμψηφίζει στο τέλος κάθε μήνα με τις αντίστοιχες πληρωμές ΦΠΑ που έχει πραγματοποιήσει ο επαγγελματίας ή η επιχείρηση.

Με τη διαδικασία αυτή δεν θα υπάρχει δυνατότητα σε κανέναν επιτηδευματία να μην αποδώσει τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης.

Πηγή

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221