10:50
19/07/2019
Επιστολή της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος στο Υπουργείο Εργασίας

Με επιστολή της στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και προς όλους του Οργανισμούς ΕΦΚΑ πανελλαδικά,  η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος, ζητά άμεση παρέμβαση κι επίλυση ζητήματος που έχει προκύψει κι αφορά σε έγγραφο του Διοικητή του ΕΦΚΑ κ. Σέμπου, που δεν έχει νομική δεσμευτικότητα κι αξιώνει από επαγγελματίες του κλάδου, να βρούνε παραστατικά τα οποία οι ανταποκριτές του ΟΓΑ στο παρελθόν δεν τα παραλάμβαναν, για την απόδοση της δαπάνης εξόδων κηδείας.

Το έγγραφο του κ. Σέμπου έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους επαγγελματίες του κλάδου, που ζητούν άμεση επίλυση του θέματος, όπως και στις οικογένειες των πενθούντων.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης /

Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας

ΘΕΜΑ: "Υποβολή αντιρρήσεών μας ως προς το περιεχόμενο του υπ’αριθ.πρωτ. 562541/8-4-2019 εγγράφου σας, αναφορικά με τα υποβλητέα νόμιμα φορολογικά παραστατικά για την απόδοση της δαπάνης εξόδων κηδείας”

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ’αριθ. 2/4.9.2014 Εγκύκλιος του ΟΓΑ

             β) Η Α1/387/2.12.1986 (Β 848) Κ.Υ.Α. «Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση   των παροχών του ΟΓΑ», όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Φ8000/11624/762 (ΦΕΚ 1849/Β/07-07-2014) 

            γ) Το από 22/3/2016 Δελτίου Τύπου του Ο.Γ.Α.

            δ) Η υπ’αριθ. 3/21.3.2016 Εγκύκλιος του Ο.Γ.Α.

            Σύμφωνα με το περιεχόμενο του με αριθ.πρωτ. 562541/8-4-2019 εγγράφου σας, που υπογράφει ο Διοικητής κ.Λάμπρος Σέμπος και έχει ως θέμα «Νόμιμα φορολογικά παραστατικά για την απόδοση της δαπάνης εξόδων κηδείας”, το οποίο τέθηκε υπόψιν μας, μεταξύ των δικαιολογητικών φέρεται ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται «4. Σε περίπτωση που στα τιμολόγια περιλαμβάνονται δαπάνες με εντολή και για λογαριασμό του πελάτη που αφορούν υπηρεσίες ή αγαθά πέραν του φορολογητέου ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο, απαρέκλητα θα πρέπει να συνοδεύεται και από αντίστοιχες αποδείξεις, διαφορετικά δεν θα αποδίδονται οι σχετικές δαπάνες», καίτοι σε κανένα από τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα και δη σε καμία απολύτως Κ.Υ.Α. δεν εμπεριέχεται η εν λόγω παράγραφος, ούτε και εμφαίνεται ότι με το ανωτέρω έγγραφό του ο κ.Σέμπος επιχειρεί να ερμηνεύσει κάποια συγκεκριμένη διάταξη, αντιθέτως μάλιστα, εκείνο που εμφαίνεται είναι ότι προσέθεσε αυτοβούλως μια παράγραφο, που δεν θα μπορούσε να έχει απολύτως καμία δεσμευτική ισχύ, δοθέντος ότι δεν συνιστά αφ’ εαυτού έγγραφο, που διαθέτει τυπική δεσμευτική ισχύ, ούτε και συνιστά, αλλ’ ούτε και αναφέρεται σε καμία απολύτως ισχύουσα Κ.Υ.Α. ή Εγκύκλιο, που να έχει αυτό το περιεχόμενο.

Επειδή είναι αυτονόητο ότι από την προσθήκη της ανωτέρω παραγράφου έχει προκληθεί η μέγιστη αναστάτωση μεταξύ των μελών μας, αλλά και των πελατών τους, δοθέντος ότι στο παρελθόν οι ανταποκριτές του ΟΓΑ δεν παραλάμβαναν τα δικαιολογητικά αυτά, επειδή ακριβώς δεν αναφέρονταν σε καμία Κ.Υ.Α. ή Εγκύκλιο, με αποτέλεσμα σήμερα, μετά πάροδον 1,5 ετών περίπου, να είναι αδύνατον να βρεθούν.

Επειδή απόρροια της αναζητήσεως σήμερα δικαιολογητικών που δεν ήταν αποδεκτά από τον Ο.Γ.Α. στο παρελθόν, έχει ως αποτέλεσμα να παραμένουν απλήρωτα τιμολόγια – αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μελών μας, που εκδόθηκαν κατά τα έτη 2017 – 2018 και χορηγήθηκαν στους πελάτες τους και μάλιστα με την εικονική ένδειξη ότι έχουν εξοφληθεί ολοσχερώς, κατ’ απαίτησιν και πάλιν από τον Ο.Γ.Α., αιτία για την οποία ακόμη και η δικαστική προσφυγή κατά της Διοίκησης δεν θα έπρεπε να θεωρηθεί περιττή. 

Κατ΄ακολουθίαν των ανωτέρω, ευελπιστούντες στην κατανόηση του ζητήματος και σε θετική ανταπόκρισή σας, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, προς άρσιν του ανακύψαντος αδιεξόδου.-

Με εκτίμηση

Για το ΔΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221