Η Ένωση Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος ενημερώνει τους λειτουργούς γραφείων κηδειών ότι γίνονται διεργασίες – συζητήσεις για συνεργασία με εταιρεία σχετικά με τις προπληρωμένες κηδείες.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με στοιχεία μόνο στην Ελλάδα διαμένουν μόνιμα 200.000 Άγγλοι, ενώ οι προπληρωμένες κηδείες συναντώνται σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Τα γραφεία κηδειών συνάπτουν συμβόλαια μέσω της Ένωσης για λογαριασμό της εταιρείας, ενώ μέσα στο επόμενο διάστημα οι λειτουργοί γραφείων κηδειών που ενδιαφέρονται θα κληθούν να απαντήσουν σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο σχετικά με το θέμα αυτό.