14:02
17/05/2017
Συνέντευξη Αικατερίνη Βενέτη «Ακολουθείται από τους νοσηλευτές το πρωτόκολλο μεταθανάτιας νοσηλευτικής φροντίδας»

Το Νοσηλευτικό προσωπικό έρχεται σε άμεση επαφή με το προσωπικό των Γραφείων Κηδειών, τονίζει μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της, η Αικατερίνη Βενέτη – Διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας Α.Ν.Θ «Θεαγένειο» MSc, PhD(c), οικονομολόγος. Η κ. Βενέτη, θα είναι ομιλητής στο Συνέδριο της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος με θέμα "ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ" που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη και θα αναφερθεί στη μεταθανάτια νοσηλευτική φροντίδα.
Σύμφωνα με την κ. Βενέτη, η μεταθανάτια νοσηλευτική φροντίδα συνδέεται με τον λειτουργό γραφείων κηδειών και θεωρεί ότι ακολουθείται από τους νοσηλευτές το σχετικό πρωτόκολλο που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Συνδέεται κι αν ναι με ποιο τρόπο, η μεταθανάτια νοσηλευτική φροντίδα με τον λειτουργό γραφείου κηδειών?
Όταν επιβεβαιωθεί ο θάνατος του ασθενή από τον Ιατρό, ο Νοσηλευτής/τρια καλείται να εφαρμόσει το Πρωτόκολλο της «Μεταθανάτιας Νοσηλευτικής Φροντίδας». Μετά την ολοκλήρωση αυτού και τη μεταφορά της σορού στο νεκροθάλαμο του νοσοκομείου, οι οικείοι του θανόντος θα πρέπει να φροντίσουν για την ταφή του, καλώντας το Γραφείο Κηδειών που θα αναλάβει αυτή.
Οι υπάλληλοι του Γραφείου Κηδειών παρουσία του νοσηλευτικού προσωπικού παραλαμβάνουν τη σορό για την ταφή ή την αποτέφρωση και ενημερώνονται από αυτό για τυχόν προβλήματα που πιθανόν να ανακύψουν, λόγω της αιτίας θανάτου του θανόντος.
Σε περίπτωση που οι οικείοι του θανόντος αποφασίσουν η ταφή ή αποτέφρωση να γίνει μετά την παρέλευση ωρών ή και εικοσιτετραώρων από το θάνατο, τότε η σορός του εκλιπόντος μεταφέρεται από το χώρο του νεκροθαλάμου και τοποθετείται στο ψυγείο του νοσοκομείου, η δε παραλαβή από τους υπαλλήλους του Γραφείου Κηδειών γίνετε μερικές ώρες πριν από την ταφή ή αποτέφρωση.
Επειδή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πριν την ταφή ή την αποτέφρωση εκδίδεται σχετική άδεια, οι συγγενείς του νεκρού παραλαμβάνουν το πιστοποιητικού θανάτου του ενυπόγραφα από τη Νοσηλευτική Διεύθυνση και το παραδίδουν στους υπαλλήλους του Γραφείου Κηδειών που θα φροντίσουν για την έκδοση αυτής. Το Γραφείο Κηδειών υποχρεούται να δηλώσει τα στοιχεία του στην Νοσηλευτική Διεύθυνση πριν τη παραλαβή της σορό τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Αποβιωσάντων που τηρεί.
Από τα ως άνω, προκύπτει ότι, όλο το Νοσηλευτικό προσωπικό έρχεται σε άμεση επαφή με το προσωπικό των Γραφείων Κηδειών.

"Μεταθανάτια νοσηλευτική φροντίδα " είναι το θέμα που θα αναλύσετε στο Συνέδριο της Ένωσης Λειτουργών Γραφείων Κηδειών Ελλάδος με θέμα "ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΛΙΨΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ". Τι σημαίνει μεταθανάτια νοσηλευτική φροντίδα για κάποιον?
Ως «Μεταθανάτια Νοσηλευτική Φροντίδα» ορίζεται η φροντίδα του σώματος του ανθρώπου που μόλις έχει αποβιώσει και η προετοιμασία της σορό και η παράδοση αυτής στους οικείους του για ταφή ή για νεκροψία, με διαδικασίες νομικά αποδεκτές και εντός των πολιτισμικών πλαισίων.

Στην Ελλάδα, κρίνετε ότι ακολουθείται το πρωτόκολλο που προβλέπεται για την μεταθανάτια νοσηλευτική φροντίδα?
Θεωρώ ότι οι Νοσηλευτές ακολουθούν το σχετικό πρωτόκολλο.

Βιογραφικό Σημείωμα
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Αικατερίνη Βενέτη
Ειδικότητα επαγγέλματος: Νοσηλεύτρια
Θέση: Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Α.Ν.Θ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»
ΣΠΟΥΔΕΣ
1.Πτυχιούχος τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι.-Θ,
Κτήση πτυχίου την 06-04-1987
2.Πτυχιούχος του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης
του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Κτήση πτυχίου την 02-03-2005
3.Μεταπτυχιακό στην Π.ΦΥ – Ιατρική Σχολή Θεσσαλίας.
4.Υποψήφια Διδάκτωρ Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ
4.Πτυχιούχος χειρουργικής νοσηλευτικής ειδικότητας Γ.Π.Ν. «ΑΧΕΠΑ»
Κτήση πτυχίου ειδικότητας την 24-11-1998
5.Πτυχιούχος ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ Θεσ/νίκης
Κτήση πτυχίου την 02-07-1999
6.Φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Δ. Π. Θράκης. (επί πτυχίο)
7.Πτυχιούχος τμήματος Βρεφονηπιοκομίας Τ.Ε.Ι.-Θ
Κτήση πτυχίου την 14-05-1997

8.Πιστοποιημένη από το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ (Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών) με αριθ.μητρώου 401520 που αφορά το Πρακτικό και Θεωρητικό μέρος
9.Ενταγμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ- ΕΒΟ1520
10.Πτυχίο ECDL (ACTA)
11.Πιστοποιητικό CORE LEVEL (Γραμματειακή υποστήριξη γραφείου νοσηλευτικού οργανισμού)
12.Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Από 01-04-1987 έως την 01-11-1999 εργάστηκα ως υπεύθυνη στη Μ.Ε.Θ. του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου» Θεσ/νίκης. Έκτοτε έως και με τη σήμερον εργάζομαι στη Γ’ Χειρουργική Κλινική – Κλινική Μαστού του ιδίου Νοσοκομείου και κατέχω τη θέση της Προϊσταμένης , ασκώντας παράλληλα με τα νοσηλευτικά και διοικητικά καθήκοντα.
Από 13-07-2010 έως 18-1-2012 εργάστηκα ως Τομεάρχης Χειρ/κού Τομέα στο Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου» Θεσ/νίκης.
Από 19-1-2012 έως σήμερα κατέχω τη θέση της Διευθύντριας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
-Εργάστηκα ως κλινική εκπαιδεύτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι.-Θ από 20-09-1999 έως 30-06-2001
-Διδάσκω από το 1999 έως το 2010 στις Νοσηλευτικές Ειδικότητες (χειρουργική-παθολογική) του Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» Θες/νίκης , τη θεματική ενότητα «Τρόποι αυτοεξέτασης μαστού», «Νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με μαστεκτομή», «Ψυχολογικά προβλήματα ασθενών με μαστεκτομή»
-Δίδαξα στο Κ.Ε.Κ. του Α.Ν.Θ. «Θεαγενείου» Θες/νίκης κατά την υλοποίηση του προγράμματος «Νοσηλευτική φροντίδα και αντιμετώπιση ογκολογικού ασθενή» και ήμουν η επιστημονικά υπεύθυνη της υλοποίησης του εν λόγω προγράμματος
-Συμμετέχω ανελλιπώς ως ομιλήτρια στα ενδονοσοκομειακά μαθήματα, που οργανώνει ως φορέας το Νοσοκομείο όπου εργάζομαι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά πεπραγμένων της Υπηρεσίας
-Δίδαξα σε διάφορα Κ.Ε.Κ Εθνικής Εμβέλειας και σε προγράμματα κατάρτισης υπαλλήλων και στελεχών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα σε θέματα Χρήσης Νέων Τεχνολογιών, Περιβάλλοντος, Υπηρεσιών Υγείας και Διασυνοριακής Συνεργασίας.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
-Έχω παρακολουθήσει και έχω συμμετάσχει ενεργά σε αρκετά μεγάλο αριθμό συνεδρίων και σεμιναρίων.
-Έχω διατελέσει μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών τόσο νοσηλευτικών όσο και ιατρικών συνεδρίων, σεμιναρίων, διημερίδων και ημερίδων.
-Υπήρξα πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του 8ου Πανελλήνιου και 7ου Πανευρωπαϊκού Επιστημονικού και Επαγγελματικού Νοσηλευτικού Συνεδρίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, που έλαβε χώρα στις 7-10 Μαΐου 2014 στη Θεσσαλονίκη.
-Κριτής του επιστημονικού περιοδικού που εκδίδει το Επιμελητήριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ON-LINE
ΤΗΛ +302421.105126
Θα μας βρείτε :

FAX: (+30) 24211 02092
Τ.ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ 2 – ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221